Blomsterforretning i Hornbæk flytter til Thomas Edisons Vej, og for knap en uge senere begynder ombygningen så af Hornbæk Bageri.

ANDERS MICHAELSEN

Et skilt i vinduet og omdelte flyers vidner om, at der snart sker noget på Fladbrovej. For her oplyser blomsterforretningen Den Pink Tulipan, at man midlertidigt flytter lokation 19. april.

Her bytter forretningen adressen på Fladbrovej 21 ud med Thomas Edisons Vej 3. Her har blandt andet ligget BikeRepair på samme adresse.

»Det er simpelthen, fordi bageren bygger om. Han river hele bygningen ned og bygger den op igen,« fortæller Lotte Jensen, ejer af blomsterforretningen.

Blomsterforretningen er lejer hos Hornbæk Bageri, og her har bageriet på sin Facebook-side kunnet offentliggøre, at man begynder nedrivningen af bager-butikken den 25. april. Hvor længe ombygningen tager, har forretningen dog ikke meldt noget ud om endnu. Men hos blomsterbutikken regner man med at kunne være tilbage i vante rammer til september.

»Vi flytter omkring påske, så jeg har lidt tid til at få alle tingene med. Vi flytter op i den anden ende af Hornbæk, for vi skal jo også have plads til alle vores pakker,« fortæller Lotte Jensen, der fungerer som dropsted for op til flere af pakkeleverings-firmaerne.

Kan stadig miste noget af sin grund

Oprindeligt fik Hornbæk Bageri afslag på en ombygning, fordi man vil bygge ind over såkaldte vejbyggelinjer, men siden fik man en dispensation fra kommunen til at bygge to meter ind over vejbyggelinjerne. Vejbyggelinjerne er et areal, som kommunen har mulighed for at inddrage, hvis man i fremtiden mener, der er behov for at udvide Fladbrovej med et spor.

Og her lurer risikoen for at de erhvervsdrivende på sigt kan miste eksempelvis parkeringspladser ude foran til en fremtidig sporudvidelse stadig.

Til Din Avis fortæller Lotte Jensen, der har haft forretning på adressen siden 2003, at det vil kunne gå udover omsætningen hos blomsterforretningen, hvis man mister parkeringspladserne. Men man tager det, som det kommer.

Vil det kunne få dig til at flytte fra den placering, I har nu – hvis I mistede de p-pladser?

»Jeg har cirka to og et halvt år tilbage hernede i butikken, og så bliver jeg pensionist – så nej, jeg bliver her, også når at han (bageren) har bygget om,« fastslår hun.

Bager håber på tilkørsel

Inden det blev meldt officielt ud, at Hornbæk Bageri snart begynder at bygge om, svarede ejer af Hornbæk Bageri til Din Avis følgende om risikoen for at få inddraget noget af sin matrikel af kommunen:

»Hvis kommunen kommer på de tanker, at udvide vejen, som må vi jo kigge på de udfordringer,« sagde Jesper Christensen, ejer af Hornbæk Bageri, som ikke lagde skjul på, at han er for en anden trafikal løsning, som eksempelvis en tilkørsel til E45 for at aflaste trafikken på hele Fladbrovej.

»Jeg vil ikke sige noget negativt til en tilkørsel, selvom det måske vil fjerne en smule af trafikken, der vil køre forbi mig. For jeg håber jo ikke, at der kommer en sporudvidelse,« siger han.

Der er to muligheder i spil for at lette trafikafviklingen omkring Fladbrovej. Den ene er at udvide Fladbrovej, mens den andnen løsning er at etablere en afkørselsrampe yderligere. Grafik: Kian Johansen med hjælp fra Datawrapper.

Vejbyggelinjer – et levn fra amterne

Når der – som for Hornbæk Bageri på Fladbrovej – er vejbyggelinjer, der lurer som et ejendomsretligt damoklessværd over beboer og erhvervsdrivende langs vejen, så skyldes det, at man i det daværende Århus Amt gerne vil have mulighed for at fremtidssikre vejene.

På Fladbrovej i Hornbæk kan man, hvis man har en ejendom langs vejen, ikke vide sig sikker på, om man kan beholde al sin grund. For skulle Randers Kommune en dag få lyst til at udvide vejen med et spor, så har man såkaldte vejbyggelinjer på vejen, der gør det muligt for kommunen at indkræve et stykke af ens ejendom ud til vejen. Men hvordan hænger det så sammen?

Jo, for før kommunesammenlægningen i 2007 havde man amtsveje, og sådan en var Fladbrovej. Og her havde man faktisk fra det daværende Århus Amts side påtegnet byggelinjer langs de fleste amtsveje. Da Århus Amt så ophørte, overtog Randers Kommune så vejene.

»Formålet med de byggelinjer var, at hvis man engang stod og skulle have behov for at udvide en vej, så måtte der indenfor de her vejbyggelinjer ikke opføres noget, som kunne fordyre en eventuel overtagelse af arealet til ny vej,« siger Grethe Helledi, sektionsleder ved Veje og Trafik i Randers Kommune.

Så de vejbyggelinjer, man eksempelvis har på Fladbrovej, er ikke et udtryk for, at der nødvendigvis kommer en udvidelse af vejen på tegnebrættet lige rundt om hjørnet?

»Nej. Man kan sige, at dengang, de blev lavet, så havde Århus Amt det princip, at man gerne ville sikre sig, at man eksempelvis kunne udvide vejene i fremtiden, uden det blev alt for dyrt,« siger Grethe Helledi og tilføjer:

»Fra et kommunalt synspunkt kan man jo også sige, at det er dumt at give køb på de her vejbyggelinjer, som vi overtog fra amtet. For de er der jo, og de er tinglyst for den enkelte ejendom.«

Skal man bygge ind over de her vejbyggelinjer, som kan ses som en slags kommunal fremtidsforsikring af vejene, så kræver det, at man får dispensation fra kommunen til at bygge.