Af Anne Hjortshøj, formand for landdistriktsudvalget

Da Indenrigs og boligministeriet meddelte, at Randers Kommune stod til at ryge ud af LAG ordningen, fordi kommunen havde en hovedby på over 45.000 indbyggere, gik borgmester Torben Hansen og jeg i dialog med ministeren og andre relevante parter, for der skulle kæmpes en kamp for, at Randers Kommune ikke skulle ryge ud af LAG ordningen.

Indenrigs og boligminister Kaare Dybvad meddelte mandag på et digitalt møde med borgmester Torben Hansen og undertegnede, at Randers Kommune alligevel kunne fortsætte i LAG ordningen. Dette for at bevare kontinuiteten, og for at Randers Kommune skal kunne fortsætte arbejdet med udviklingen af landdistrikterne.

Vi får meget ud af den støtte LAG giver til kommunes landdistrikter, og derfor var det vigtigt for mig, at indgå i en konstruktiv dialog med ministeren, så Randers Kommune ikke røg ud af LAG ordningen. Jeg er glad for, at det lykkedes os, at overbevise ministeren om, at Randers Kommune har en naturlig plads i LAG ordningen, for det er vigtigt, at vi kan skabe arbejdspladser i hele Randers Kommune samt fortsætte den erhvervsudvikling vi er godt i gang med.

Randers Kommune er en af de eneste kommuner der sammen med Favrskov Kommune har kommunal medfinansiering i LAG ordningen. Randers Kommune giver 1 mio. kr. årligt og Favrskov Kommune giver 500.000 kr.

Derfor kan LAG Randers-Favrskov koncentrere omkring 2 mio. kr. årligt af EU puljemidler til at udvikle og understøtte erhverv i landdistrikterne, fordi den kommunale medfinansiering bruges på foreningsprojekter.

Siden 2015 er der blevet skabt omkring 40 jobs i landdistrikterne i Randers Kommune igennem LAG ordningen.

Jeg er utrolig glad og lettet over at Randers Kommune kan fortsætte i LAG ordningen, for det betyder meget for udviklingen af vores landdistrikter, men det betyder også meget for sammenhængskraften i vores kommune. Jeg er glad for, at Borgmester Torben Hansen har ydet en stor indsats for, at Randers Kommune kunne fortsætte i LAG ordningen, men jeg er også glad for den indsats vores Folketingsmedlem Malte Larsen har ydet. Det er altid dejligt når dialogen flytter os mod hinanden, og der bliver lyttet til vores argumenter.