For at komme ulækkert og giftigt vand til livs skal søen i Doktorparken nu renses. Det bliver samtidig forbudt at fodre fugle, for ellers opstår problemet hurtigt igen.

CECILIE BISGAARD

Vandet i Doktorparkens sø er nu blevet så ulækkert, at det skal renses. Det har medlemmerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besluttet.

Mange af parkens besøgende fodrer søens fugle, og det er blandt andet en af årsagerne til vandets dårlige tilstand. Fodringen har nemlig medført en unaturlig stor bestand af fugle. De mange fugles afføring gør vandet ”voldsomt næringsberiget”, skriver kommunen på udvalgsdagsordenen og fortsætter:

”De mange fugle og det store næringsindhold i søen betyder, at den naturlige balance mellem søens organismer ødelægges, og at der i foråret og sommeren kan forekomme store algeopblomstringer. Vandet bliver typisk uklart og brunt/blågrønt, og de mange alger samles ofte ved vandoverfladen, hvor de kan give lugtgener og søen fremstår ”ulækker eller som dækket af maling”. Vandet kan i særlige tilfælde blive så forurenet, at hunde ikke må drikke vandet på grund af forgiftning og soppende børn kan få hudsygdomme.”

Desuden får fuglene mere brød, end de kan spise, og det tiltrækker rotter, der så spiser det overskydende mad.

Sådan foregår det

For at komme det ulækre og farlige vand til livs har udvalget altså vedtaget, at søen skal oprenses. Det gør man ved, at man først lukker ind- og udløb til søen, og så pumper man den tom for vand.

Ved hjælp af en speciel gravemaskine, der kan køre på søens bund, vil man flytte slammet hen til den sydlige ende af søen, hvor det vil blive læsset op på lastbiler.

Lastbilerne kører herefter slammet ud på en nærliggende mark. Marken skal efterfølgende bruges til skovrejsning, så de nye træer får gavn af næringsstofferne fra slammet.

Kommunen regner med, at der vil være mellem fem og ti tons slam på søens bund. Prøver fra søen viser, at slammet ikke indeholder giftstoffer.

Fodring forbudt

Det er dog ikke nok, hvis vandet skal blive ved med at være rent og klart. Der skal mere til. Derfor har Sundheds-, Idræts- og Kulturvalget også vedtaget, at der skal sættes skilte op ved søen, hvor der står, at der er forbudt at fodre fuglene.

Hvis ikke man stopper med at fodre fuglene, kan man ikke tynde ud i antallet. Og hvis man bliver ved med at have en unaturligt stor bestand, så vil det være nødvendigt med jævne mellemrum at rense vandet.

Kommunen skriver om beslutningen:

”Det er forvaltningens vurdering, at en oprensning i kombination med en kulturændring blandt parkens gæster, så fodring stoppes, vil medføre, at lugtgener fra søen begrænses.”

Oprensningen af søen og skilteopsætning kommer til at koste 1,1 million kroner.