Folketingspolitikere har afsat 1,8 millioner kroner til cykelsti mellem Randers Banegård og Gasværksgrunden. Projektet skal forbinde Randers rutebilstation med banegården.

KIAN JOHANSEN

Der er godt nyt for gående og cyklister, der gerne vil cykle mellem Randers Banegård og Busterminalen inde ved Dytmærsken.

Forligskredsen bag infrastrukturplanen har fra en cykelstipulje bevilget 1,82 millioner kroner ud af det forventede budget på 3,64 millioner kroner til at forbinde banegården med den eksisterende cykelsti, der løber under Hvidemøllebroen hen til Randers Regnskov. Den nye dobbeltrettede cykelsti bliver cirka 500 meter lang, og den anlægges med en bredde på tre meter. Den eksisterende sti udvides fra ca. to meter til tre meter. Stien asfalteres.

»Jeg glæder mig over, at der igen er fundet penge til et af Randers kommunes cykelstiprojekter. Strækningen er slet ikke sammenhængende i dag,« understreger det lokale folketingsmedlem Malte Larsen (S).

»Det viser, at vi er dygtige til at byde ind, og sammen med staten få lavet flere af de helt nødvendige projekter vi har. Det er min rolle som ’tillidsmand’ at trykke på i det politiske system, så vi når i mål« mener folketingsmedlemmet.

De to røde prikker markerer, hvor cykelstien skal forbinde den eksisterende cykelsti, der løber under Hvidemøllevej og blot ender på Gasværksgrundens parkeringsplads. Nu skal Randers Banegård også kobles på.. Illustration: Kian Johansen ved hjælp af Datawrapper

Tørvebryggen får cykelsti

Sideløbende skal der etableres en 400 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige del af Tørvebryggen. Her har Vejdirektoratet ydet et tilskud på 2,2 millioner kroner fra fra Statens Cykelpulje, men pengene bortfalder, hvis det ikke er igangsat inden udgangen af 2022. Det har ikke været muligt for Din Avis at afklare hvornår Randers Kommune reelt går i gang med projekterne.

Cykelstien skal løbe fra Odinsgade, lige over for Randers Regnskov, og hen til krydset i Havnegade og Kulhavnsvej.

Havnegadekrydset skal også flyttes 70 meter mod nordøst, for både at skabe bedre forhold for de cyklister, der skal krydse Havnegade for at komme til og fra cykelbroen og dem som vil komme fra den nye cykelsti langs Tørvebryggen.

Netop det har været en forudsætning for, at Vejdirektoratet har kunnet godkende ændringen af de oprindelige planer.

Trangstræde med i pakken

Flytningen af krydset forbedrer bussernes muligheder for at komme rundt. Derfor bliver der også ændret på vejforløbet om til Trangstræde. Trafiksimuleringer viser nemlig, at det er en stor del af årsagen til, at trafikken ofte pakker til sådan, at hverken busser, biler eller vareindlevering kan komme smidigt frem

En stor del af de eksisterende p-pladser i Trangstræde rykkes cirka 100 meter længere væk på Bolværksgrunden. Her kan der etableres 70 ekstra p-pladser, ved bl.a. at inddrage den nedlagte del af Kulholmsvej til parkeringsareal og optimere udformning af den eksisterende p-plads.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner.

Det sker der

Randers Banegård forbindes med cykelstien, der løber under Hvidemøllevejs-broen.

En dobbeltrettet cykelsti med start fra Odinsgade skal etableres langs Tørvebryggen og munde ud i Havnevejs-krydset.

Havnevejs-krydset skal flyttes 70 meter mod nordøst, for at trafiksikre både cyklister, gående, busser og biler.