Louise Brown ser på Turistforeningens vegne nye tider i møde med optimisme.

»Der er masser at gøre for Randers, hvor en Turistforening er en relevant platform,« siger den nyvalgte formand, Louise Brown i en pressemeddelelse, og hun slår fast:

»Turistforeningen skal fortsætte i en version 2.0. Turistforeningen skal sikre den lokale forankring, så ikke det hele ender i Aarhus. Det er vigtigt med nogle, der arbejder for de lokale aktører.«

Turistforeningen for Randers og Omegn har holdt sin generalforsamling nr. 115 i rækken. Der var lagt op til, at der skulle diskuteres, hvordan man kunne ”gentænke” en Turistforening, der kan spille en relevant rolle i den nye turismestruktur, som Randers Kommune med virkning fra 2020 har sagt ja til. Med Randers som en del af en samlet indsats for Region Aarhus med udgangspunkt i Aarhus, stod Turistforeningen i en helt ny situation.

»Det er der nu sat en ny bestyrelse i spidsen for at se på. Louise Brown er valgt som formand, og hun er klar til at se med friske øjne på, hvordan vi gør det bedst i Randers. Blandt andet kan vi jo se, at der sker noget tilsvarende andre steder med lokalt forankrede organer som reaktion på de nationalt/regionalt styrede turismeselskaber,« konstaterer Turistforeningen i pressemeddelelsen.

Tanken er, at Turistforeningen for Randers og Omegn skal arbejde på sidelinjen. Sikre, at alle ”spillere” får spilletid, sikre at der kommer nye ”spillere” til hele tiden, så ”truppen” bliver ved med at være attraktiv og kan vinde kampene, sikre at alle de gode historier bliver serveret for pressen. Til det har vi brug for hjælp. Vi vil gerne alliere os med de stærke ”agenter” og ”managers”, som har fingeren på pulsen, og som måske kan kigge ind på banen med andre øjne. Vi forestiller os en art Advisory Board. Advisory Boardet mødes et par gange om året og drøfter taktikken, og ellers kan det fungere som en ressource, hvis der opstår ideer, som foreningen gerne vil have sparring på.

Turistforeningen har indgået et samarbejde med den lokale private aktør GoRanders Aps, der har den tidligere turistchef Anne-Mette Knattrup ved roret. På den måde har vi sikret, at den store viden og de gode relationer, der gennem mange år er blevet bygget op, er sikret. Det betyder også, at der medlemmerne af Turistforeningen kan tilbydes en række medlemsfordele i form af medlemsaktiviteter med særlige fordele.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Christian Krogh, kendt ansigt i turismebranchen og som nyt medlem, Anne-Mette Knattrup, tidligere turistchef i Randers. GoRanders fungerer også som sekretariat for Turistforeningen.