Pengene var afsat i budgettet, og nu er de blevet frigivet, så Voruphusets scene også kan blive renoveret.

AF CECILIE BISGAARD

400.000 kroner har Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besluttet at give til Voruphuset, så de kan færdiggøre scenen.

Da Voruphuset blev indviet i 2018 efter en større renovering, nåede man ikke at renovere hele bygningen. Det var der ikke penge til, og derfor blev de centrale funktioner i huset prioriteret.

Scenen, som er en del af gymnastiksalen, blev derfor ikke renoveret i første omgang. Det betyder, at scenen i dag ”fremstår slidt og uden mulighed for at blive taget i brug, hvilket dermed efterlader en del af huset ufærdig”. Det skriver forvaltningen i deres indstilling til udvalget.

Det fik udvalget til at nikke ja til frigivelsen af de 400.000 kroner. Pengene blev afsat til færdiggørelsen af scenen ved budgetaftalen for 2022-2025, så pengene skulle blot frigives.

Samarbejde med brugerne

Midlerne vil blive brugt til renovering af overflader i scenerummet samt diverse arealer rundt om selve scenen. Derudover vil der skulle bruges midler til etablering af scenelys og lydudstyr. Udgifterne til renovering og udstyr kendes ikke endnu.

I samarbejde med Voruphusets Venner, som har brugsretten over bygningen, vil forvaltningen nu undersøge renoveringsbehovet samt indhente priser på lyd- og lysudstyr, så der skabes overblik over, hvad der kan gennemføres inden for den afsatte ramme på 400.000 kroner.

Efter samråd med Voruphusets Venner vil forvaltningen desuden planlægge renoveringen under hensyn til husets øvrige aktiviteter.