Efter næsten 20 år på nuværende placering på Østervold skal kunderne fra 4. kvartal 2023 møde Danske Bank i den anden ende af Østervold i nybyggede lokaler på Thors Bakke.

Meget er sket, siden banken i sin tid indtog bygningen på Østervold 39. Særligt i form af teknologisk udvikling, men afledt deraf også med antallet af medarbejdere, som i dag arbejder i huset.

Dertil kommer, at kunderne i stigende grad ønsker at benytte sig af onlinemøder – en tendens der blev forstærket under corona-nedlukningen, og som er fortsat efter genåbningen af samfundet.

Det betyder reelt set, at banken i de nuværende lokaler har for meget plads, lyder det fra Michell Vestergaard Nielsen fra Danske Bank i Randers. Han pointerer samtidig, at de nye lokaler på Thors Bakke netop er indrettet til den måde, som kunderne bruger banken på i dag.

Det er et moderne kontormiljø, som bliver skabt på Thors Bakke. Her kommer vi i højere grad til at understøtte afholdelse af onlinemøder med lokaler indrettet specifikt til dette, og samtidig kan vi i lyse og imødekommende rammer byde kunderne velkommen, når vi mødes til det fysiske møde.

Den kommende flytning til mere optimale lokaler, er en fortsættelse af den udvikling som Danske Banks mere end 145 år tilstedeværelse i Randers har budt på. Som den 6. største by i Danmark er Randers fortsat et oplagt markedsområde for Danske Bank at være tilstede i siger Michell Vestergaard Nielsen.

Corona har som nævnt medført et stort skifte i den måde som kunderne bruger banken på – fra en stor overvægt af fysiske møder til en stor overvægt af digitale møder. Men med en forventning om en forøgelse af indbyggertallet i Randers hvert år de kommende mange år, som bla. medfører en stor boligaktivitet – herunder med et pænt nybyggeri – så er en fysisk tilstedeværelse meget relevant.

”Og vi glæder os til at kunne byde vores kunder velkomne på Thors Bakke, og til at kunne fremvise den mest fantastiske udsigt ned over Østervold. Og det at vi kan se ned til vores nuværende lokaler gør, at vi på en måde føler, at vi får fortiden med os ind i fremtiden”, slutter Michell Vestergaard Nielsen.