Anders Kühnau beklager den utryghed og bekymring, som analyser og karkirurgien har givet.

AF CECILIE BISGAARD

Regionsrådsformanden Anders Kühnau (S) har sendt et åbent brev til alle benamputerede og deres pårørende. Det gør han efter, det er kommet frem, at flere patienters benamputationer måske kunne være undgået, hvis man havde lavet en bedre forbyggende indsats i karkirurgien.

I brevet skriver han blandt andet:

”Vi har dermed skabt både utryghed og bekymring blandt tidligere og nuværende patienter. Det beklager jeg dybt.”

Han skriver også, at regionen sammen med fagfolk og datafolk er gået i gang med at identificere patienter, som ikke har fået udført forebyggende karkirurgi i tide.

Vil fremtidssikre

I første omgang kigger man på sager fra de sidste ti år. Hvis man er en af de patienter, der er omfattet af sagen, så vil Region Midtjylland kontakte en direkte.

Derefter vil man blive vejledt i, hvordan man søger erstatning. Man kan også anmelde en sag på Patienterstatningens hjemmeside, hvis man har en mistanke om, at der er sket en fejl i ens egen eller i i en pårørendes behandling.

Hvis man har spørgsmål til sin behandling, kan man også kontakte kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg eller Karklinikkens sekretariat på Aarhus Universitetshospital på henholdsvis 7844 6302 eller 7845 3115.

Til sidst i brevet skriver Anders Kühnau:

”Regionen arbejder sideløbende på at skabe en fremtidssikret karkirurgi, hvilket jeg oplever stor opbakning til i Regionsrådet. Flere analyser skal afdække udfordringer og muligheder i vores videre arbejde med karkirurgien.”