»Det er selvfølgelig ikke det mest sunde røg, det udvikler. Til gengæld udvikler det ikke ret meget røg, fordi branden har ligget og ulmet en smule nede i bunken og ikke oppe på overfladen,« lyder det fra operationschefen.

ANDERS MICHAELSEN

idlig tirsdag morgen rykkede Beredskab og Sikkerhed i Randers ud for at slukke en brand i en affaldslagerhal på Hadstenvej, hvor forskellige typer af affald bliver sorteret – op mod 1000 tons affald skulle der være på lokationen.

Kl. 04.50 modtog det lokale brandvæsen anmeldelsen, og knap seks timer senere er brandslukningen ved at være slut.

»Status er lige nu, at man ude på stedet har omflyttet en buffertank – som egentlig bare er en stor vandtank, og den er rykket endnu tættere på selve brandstedet. Og vi anslår, at slukningsarbejdet fortsætter en times tid endnu,« lyder det fra operationschef Anders Brix Christensen.

Brandvæsenet var hurtigt ude på stedet, hvor man har undgået en voldsom røgudvikling fra det brændende affald.

»Der kan selvfølgelig være alt muligt i forhold til røgen, når det er forskelligt affald og eksempelvis plastik, der begynder at brænde. Det er selvfølgelig ikke det mest sunde røg, det udvikler. Til gengæld udvikler det ikke ret meget røg, fordi branden har ligget og ulmet en smule nede i bunken og ikke oppe på overfladen.«

»Vi har ikke haft at gøre med en voldsom brand, men en brand, der udvikler sig ligeså stille og roligt, efter som vi graver os længere og længere frem til den.«

Og lidt før middagstid skulle man have ”gravet” sig helt frem og slukket det sidste.