Lyskrydset ved Busterminalen flytter mod nordøst, der kommer en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen og de fleste parkeringspladser på Trangstræde flytter til Bolværksgrunden. 1. august går vejarbejdet i gang.

1. august begynder et større vejarbejde omkring krydset ved Busterminalen og langs Tørvebryggen.

For krydset ved Busterminalen på Havnegade skal flyttes cirka 70 meter mod nordøst. Og der skal anlægges en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen, fra Odinsvej ved Regnskoven og Laksetorvet frem til det nye kryds på Havnegade.

En dobbeltrettet cykelsti skal etableres nord for Tørvebryggen, mellem de to røde prikker, så man kan nå sikkert på cykel frem til rutebilstationen. Samtidig skal krydset i Havnegade flyttes østpå, i forbindelse med Flodbyens anlæggelse. Illustration: Kian Johansen ved hjælp af Datawrapper

Mens arbejdet står på, vil der være afspærringer og omkørsler for cyklister, men Randers Kommune skriver i en pressemeddelelse at man ikke forventer, at det bliver nødvendigt at spærre vejen for den øvrige trafik.

»Vi har tilrettelagt arbejdet på en måde, så der stort set altid vil være to spor farbare i begge retninger på Havnegade. Men det vil være nødvendigt at indsnævre vejen, og da den i forvejen er belastet af trafik, forventer vi at det vil give ekstra kø. Derfor opfordrer vi til, at man så vidt muligt undgår Havnegade, når der er mest trafik eller finder alternative ruter,« siger projektchef Grethe Helledi.

Trafikbelastningen på Havnegade er størst om morgen fra kl. 07.00-09.00 og igen om eftermiddagen fra 15.00-17.00, hvor det altså vil være en god ide at finde alternative ruter. Trafikken på Tørvebryggen forventes ikke at blive mærkbart generet. Her vil der til gengæld være omkørsel for cyklister i forbindelse med etableringen af den nye dobbeltrettede cykelsti.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje. Randers Kommune forventer, at arbejdet vil være afsluttet til december 2022.