Seks projekter i Randers er indstillet til tilskud.

LAG Randers-Favrskov har indstillet 13 projekter til tilskud, seks i Randers Kommune og syv i Favrskov Kommune.

Projekterne har en samlet sum på 13,3 millioner kroner og er indstillet til EU-tilskud på 2.077.803 kroner – Randers Kommunale pulje 646.428 kroner og Favrskovs kommunale pulje 649.125 kroner.

De seks projekter i Randers Kommune er:

Etablering af Bjerregrav Big Bowl

Den store ”Skate Bowl” kan samle alle med interesse for skate og hjul, og der kan organiseres skatecamps, skateshows og afvikles koncerter, der skaber sammenhold og relationer på tværs af miljøet. Stedet suppleres fint af Aktivitetsparken, så alle i familien kan få en god dag.

Nærvær, motion og sammenhold – det gode børne-/ungeliv i Øster Velling

Projektet opfylder de lokale børn og unges ønsker om en pannabane og en bålhytte suppleret af aktiviteter til styrkelse af biodiversitet.

Fussingø Outdoor

Randers Kommune overtog Ålum Stadion i 2021 og har efterfølgende været tovholder på en længere inddragelsesproces med mountainbikere, ryttere, hestevogne, orienteringsløbere, spejdere, Naturstyrelsen, naboer og borgere fra lokalområdet.

Pladsen skal udvikles til en eventplads for for eksempel større cykelløb med videre samt en plads, der giver god adgang til den kommende Naturnationalpark Fussingø, der indvies i 2022/23. Pladsen vil blive udviklet i samarbejde med brugerne. Til dette projekt er der udvalgt nogle kerneelementer til opstarten: Madpakkehus, mountainbike-værksted, omklædningsafskærmning, toiletfaciliteter, kloak, el og vand.

Forbedret adgang til Nørreåen ved Fladbro

Nær Fladbro, ved Nørreåen, etableres en forhøjet adgangssti til Nørreåen og en træplatform/fiskeplatform. Derudover formidles blandt andet udskibning af sand til ballast i skibe fra Randers Havn. Sandstedet blev ryddet for uønsket opvækst i vinter og er blevet et yndet udflugtsmål, især for børnefamilier. Der er i forvejen god formidling og infrastruktur ved Fladbro, og dette projekt er en fin fortsættelse. Der er også fin sammenhæng til campingpladsen.

Opførelse af 14 sammenbyggede hytter

Randers City Camp ved Fladbro har bygget et stort konferencecenter, og de er i gang med at udvide med overnatningsfaciliteter. De 14 sammenbyggede hytter er del af en større plan, og projektet passer rigtig fint med LAGs udviklingsstrategi om flere overnatningsfaciliteter i landdistriktet.

Fra makværk til brygværk

Der etableres et bryggeri i det tidligere Uggelhuse-Langkastrup Fjernvarmeværk, som ansøger ejer og bor nabo til. Udover bryggeriet etableres et festlokale, så man kan få en oplevelse med udsigt til bryggeriet. Det er planen at samarbejde med lokale omkring maden. Der har også været lokal stemning for at oprette et bryggerlaug. Spændende med nye aktiviteter og oplevelser i en funktionstømt bygning og rigtig fint med mere liv i det område af Randers Kommune.

Ekstraordinær runde

Lige nu er stort alle EU LAG-midler i LAG Randers-Favrskov blevet uddelt, men i begge kommuner er der fortsat midler i de kommunale LAG-puljer. Ny ekstraordinær ansøgningsfrist er derfor 22. august.

»Der er desværre også risiko for, at et eller flere allerede bevilligede projekter vælger alligevel ikke at gennemføre deres projekt, og derfor kan der komme ”tilbageløb” i kassen. Vi vil derfor også opfordre erhvervsprojekter til at tage chancen og søge 22. august for at få del i eventuelle EU LAG-tilbageløbsmidler,« lyder det i pressemeddelelsen fra LAG Randers-Favrskov.

De fik støtte:

Randers:

Etablering af Bjerregrav Big Bowl: 200.000 kroner

Det gode børne-/ungeliv i Øster Velling: 74.800 kroner

Fussingø Outdoor: 405.000 kroner

Forbedret adgang til Nørreåen ved Fladbro: 68.500 kroner

Opførelse af 14 sammenbyggede hytter: 700.000 kroner

Fra Makværk til Brygværk: 500.000 kroner

Favrskov:

Istandsættelse af Hadbjerg Forsamlingshus: 86.742,55 kroner

Støjdæmpning og energirenovering i Nielstrup Forsamlingshus: 71.836,75 kroner

Nr. Galten Forsamlingshus og Borgerforeningen: 69.288 kroner

Svenstrup Borgerforening: 350.000 kroner

Rekreative Tiltag i Ny Vissing Enge: 292.600 kroner

Fornyelse af Vester Velling Forsamlingshus: 483.331 kroner

Varme giver liv til byen: 71.258 kroner

gs