Mandag 8. august 2022 afholder Randers Kommune borgermøde om forslaget til boligplan for de kommende ti år på omsorgsområdet.

Nu er det muligt for alle borgere med interesse for pleje- og ældreboliger i Randers Kommune at deltage i borgermøde om boligplanen for perioden 2023 til 2033. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Borgermødet bliver afholdt mandag 8. august i Arena Randers.

Der er ikke behov for tilmelding, så man kan bare møde op.

Ifølge forslaget til boligplanen er der behov for op imod 500 ekstra plejeboliger, og anbefalingerne omfatter blandt andet, at der opføres nye plejecentre. Derudover er der behov for flere aflastningspladser, og i den sammenhæng er ønsket, at der sker en samling af pladserne for at styrke fagligheden, mens der samtidig bevares få geografisk spredte aflastningspladser.

Randers Byråd har sendt boligplanen for perioden 2023-2033 i høring frem til 17. august 2022.

Høringssvar kan afgives via randers.dk/høringer.