Tal på hjemmeside viser detaljer om de 460 ukrainske statsborgere der opholder sig i Randers Kommune. Størstedelen er ugifte kvinder, mens 164 er børn.

KIAN JOHANSEN

Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en hjemmeside, hvor man kan følge udviklingen i antallet af ukrainske statsborgere opgjort på hver enkelt kommune. Du kan søge efter ’kl’ og ukrainerapport på google for at finde den frem.

Kigger du i skrivende stund, så bor der 460 ukrainere i Randers Kommune. Samtidig kan du se, at størstedelen af dem ankom i april (113) og maj (212). Da denne artikel blev skrevet, var der kun ankommet 10 ukrainere til Randers i august måned.

Langt størstedelen af de ukrainske kvinder er ugift og mellem 20 og 66 år, viser tallene blandt andet. Samtidig befinder der sig 107 børn mellem 7-16 år, mens 57 børn er i alderen fra 0 til 6 år.

Opgørelsen har fået navnet Ukraine-rapporten. Her kan du for hver kommune få et udførligt overblik over antallet af bopælsregistrerede personer, der er rejst fra Ukraine til Danmark.

Også detaljer som alder og køn er med. Hvor mange af de nytilflyttede, som er gift, bliver også oplyst på hjemmesiden.

Ukrainske flygtninge har siden kort efter krigens udbrud i Ukraine kunnet søge om midlertidigt dansk ophold efter en særlov.

Ifølge den seneste opgørelse fra den 7. august har Udlændingestyrelsen modtaget 30.689 ansøgninger efter særloven.