»Jeg arbejder for, at vi får hele strækningen dækket ind fra Svejstrupvej i nord til Viborgvej i syd,« siger borgmester Torben Hansen.

En kommende støjskærm langs E45 ved Helsted har skabt store frustrationer blandt beboere i området, fordi den ikke vil sikre et tilstrækkeligt støjværn i den sydlige og nordlige ende.

Randers Kommune har løbende været i dialog med Vejdirektoratet om problematikken, og nu er det besluttet, at hele strækningen skal i udbud, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Jeg deler til fulde den frustration, som borgerne i området omkring Helsted har, og jeg arbejder for, at vi får hele strækningen dækket ind fra Svejstrupvej i nord til Viborgvej i syd. Samtidig bør der i kommende støjhandlingsplaner blive prioriteret støjafskærmning til andre støjbelastede boligområder langs E45 rundt om Randers, blandt andet ved Hornbæk, Tebbestrup og Paderup,« siger borgmester Torben Hansen.

I Folketingets Infrastrukturplan 2035 blev der afsat midler til at etablere et støjværn ved Vorup og et støjværn, der skal skærme nærliggende boligområder i Helsted for trafikstøjen fra E45.

Problemet at bare, at støjværnet i Helsted i det oprindelige oplæg er for kort til stor frustration for beboere i området. Konkret mangler cirka 300 meter til Viborgvej mod syd og cirka 400 meter til Svejstrupvej mod nord før boligområderne er skærmet ordentligt. Men nu har Randers Kommune taget initiativ til at finde ud af, hvad det reelt vil koste at forlænge støjskærmen.

Randers Kommune har nemlig aftalt med Vejdirektoratet at hele strækningen fra Svejstrupvej i nord til Viborgvej i Syd medtages i det kommende udbud på en sådan måde, at de sydlige og nordlige ender kan tilvælges, hvis der er midler til dem.

Efter planen forventer Vejdirektoratet, at den nye støjskærm ved Helsted kommer i udbud og er etableret inden udgangen af 2023.