Allerede ved årsskiftet skal kravene om pædagogisk personale i daginstitutionerne være ført ud i livet.

AF CECILIE BISGAARD

Der er nu kommet en opdateret tidsplan for, hvornår kravet om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver bliver indført i Randers Kommune.

Tidsplanen har forvaltningen lavet i forbindelse med det næste møde i Børne- og Familieudvalget.

Af den fremgår det, at minimumsnormeringerne på kommuneniveau vil være gennemført i praksis fra 1. januar 2023. Men i Randers Kommune har man valgt, at man ikke bare vil imødekomme kravet om minimumsnormeringer på kommuneniveau. Man vil imødekomme kravet i hver eneste af kommunens daginstitutioner.

Dette vil dog først være i effekt fra 1. januar 2024.

Ledere tæller ikke med

Ifølge aftalen om minimumsnormeringer skal der være et pædagogisk personale til tre vuggestuebørn og et pædagogisk personale til seks børnehavebørn. Det kan ifølge Børne- og Undervisningsministeriet være pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, ledere, pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever.

I Randers Kommune har man dog valgt, at daginstitutionslederne ikke tæller med som pædagogisk personale.

Senest 1. januar 2025 skal 65 procent af det pædagogiske personale i alle kommunens daginstitutioner bestå af uddannede pædagoger. Pædagogiske assistenter tæller ikke som uddannede pædagoger.

I forbindelse med, at kravet om minimumsnormeringer bliver ført ud i livet, vil daginstitutionerne få tildelt økonomiske midler efter en ny model. Den nye tildelingsmodel bliver sendt i høring i andet kvartal 2023, og den vil træde i kraft fra første kvartal 2024.

Fakta: Minimumsnormeringer

I 2020 indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om minimumsnormeringer.

Det betyder, at der fra 2024 vil være krav til, hvor meget pædagogiske personale, der skal være i landets daginstitutioner.

Der skal være minimum et pædagogisk personale til tre vuggestuebørn og minimum et pædagogisk personale til seks børnehavebørn.

Minimumsnormeringerne skal opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet