Direktionen i Randers Kommune vil drøfte idéer til at spare på energien med medarbejderne. Formålet er, at også kommunen bidrager til at skrue ned for energiforbruget.

»Vi står i en situation med mangel på energi. Lige nu bliver alle borgere opfordret til at spare af Energistyrelsen. Samtidig har vi i Randers Kommune en stor bygningsmasse, og vi kan sammen gøre en forskel for energiforbruget. Derfor vil vi gerne bidrage til at spare på energien sammen med medarbejderne,« siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Sammen med kommunens energirådgiver har direktionen derfor fået udarbejdet et katalog over mulige måder at spare på energien, og de ideer skal nu drøftes med medarbejderne.

»I fællesskab kan vi helt sikkert finde gode løsninger, så vi kan mindske forbruget af energi i denne tid. Samtidig har vi i Randers Kommune et mål om at blive klimaneutrale i 2050 og reducere med 70 procent i 2030. Hvis vi skal blive mere bæredygtige, skal vi derfor også se på kommunens bygninger. Så kunne vi for eksempel tage en ekstra trøje på og skrue en grad ned for varmen?« siger Jesper Kaas Schmidt.

Med til næste møde i Hovedsamarbejdsudvalget, HMU, har Jesper Kaas Schmidt derfor et katalog med ideer til at spare på energien.

Bygningerne i Randers Kommune udgør en stor bygningsmasse, og derfor er der her et stort potentiale.

For eksempel kan der spares op mod 5 procent af energiforbruget, hvis rumtemperaturen sænkes fra 21 til 20 grader i daginstitutioner, klasseværelser, kontorer og andre lokaler. Det vil stadig overholde Arbejdstilsynets vejledning, og på tværs af kommunens bygninger vil der både blive sparet på el, gas og fjernvarme.

Sænker man rumtemperaturen med 4 grader om natten, vil det spare 6,7 procent på energien.

Og vælger man at sænke rumtemperaturen til 16 grader i rum, hvor der kun er nogle lejlighedsvist og kortvarigt – fx teknik- og depotrum, redskabsrum og lagerrum, ville det give en energibesparelse på 15-20 procent.

Det er også en mulighed at sænke vandtemperaturen i svømmehaller med 1 grad. Det ville spare 5 procent på energiforbruget.

»Der er mange muligheder. Nu drøfter vi det med vores medarbejdere for at finde ud af, hvad vi sammen kan gøre for at bidrage til, at Randers Kommune bruger mindre energi,« siger Jesper Kaas Schmidt.