For 20 år siden skiftede Søren Dahl Larsen jobbet som værkfører ud med et liv som selvstændig. Det var en god beslutning og dermed var det der i dag er kendt som Dahlitech A/S en realitet.

Lokalerne er skiftet ud og udvidet over de 20 år, det samme er firmanavnet, men fokus er stadig det samme. Kvalitet til rette tid. Dette mål har holdt, og derved kan Sørens første kunde stadig findes som fast kunde på fabrikken.

Dahlitech A/S holder i dag til på Kertemindevej i Vorup ved Randers, hvor fabrikken tæller 28 medarbejdere.

I dag tæller Dahlitechs kartotek over faste kunder, hvoraf nogle er meget store, cirka 50, som findes inden for en lang række brancher som eksempelvis vindmølleindustrien, olie- og gasindustrien, maskinopbyggere, producenter af logistik-systemer samt landbruget. Kunderne er udelukkende danske, og de fleste er industrikunder, men Dahlitech leverer også stålkonstruktioner til byggebranchen.