Kortere åbningstider og delvis nedlukning af haller kan være svære løsninger for flere af hallerne i Randers.

KIAN JOHANSEN

Energipriserne er en stor post for hallerne i Randers. Med al sandsynlighed får det stor betydning for vinterens idræt, medgiver Morten Arnesen, der er direktør for Randers Idrætshaller, herunder Arena Randers, Dronningborg Hallerne, Ulvehøjhallen og Tennishallen.

»Vi forsøger at optimere driften så godt som muligt. Det kommer til at betyde koldere haller og en temperatur på 18 grader, kortere åbningstider og at vi rykker rundt på de hold, der træner i vores haller, for at bruge mest mulig haltid optimalt,« forklarer direktøren, da Din Avis spørger ham til, hvilke løsninger hallerne har i den kommende tid.

Store udgifter

En hurtig, men ikke endegyldig beregning viser, at med de voksende energipriser, så burde Randers Idrætshaller øge foreningernes halleje med op til 125 procent, hvis det skulle modsvare udgiften for de stigende priser.

Og det ønsker man helhjertet at undgå, pointeres det fra Randers Idrætshaller.

»Vi har oprettet et sparekatalog og er i fuld gang med at optimere alt det vi kan. Der er opsat energifølere til at regulere, hvor det er muligt. Vores udfordring er, at Dronningborg Hallen opvarmes med gas. Alene i det sidste regnskabsår kostede det os omkring 600.000 kroner i energi, så der er vi udfordrede. Ulvehøjhallen er heldigvis på fjernvarme, men her må vi ikke skrue alt for langt ned, for halgulvet holder kun til en konstant temperatur,« lyder det fra Morten Arnesen.

Kompleks puslespil

Heldigvis er det meste lys allerede LED og der er slukket al unødig strøm. Endnu en udfordring er, at det store anlæg, der skifter luften ud i Hal 2 i Arena Randers er fra 1972, samme år som den hal blev bygget.

»Vi glæder os over, at lyset ikke koster så meget i Arenaen. Og du kan spørge, hvorfor vi ikke har udvist rettidig omhu og udskiftet anlægget i Hal 2. Det kan jeg ikke give et godt svar på. Det er desværre for sent i løbet af denne vinter, vi kan ikke nå at lave den investering, hvor meget vi så end ville.«

Han tilføjer.

»Vi forsøger at optimere så meget vi kan. Men det er et puslespil og uhyre komplekst, så vi tænker i alle mulige scenarier. Vi sidder ikke og venter på, at nogen redder os.«