Af Bo Vestergaard, Odasminde 3, 8960 Randers SØ, byrådsmedlem (K) og repræsentantskabsmedlem Verdo

For tiden kæmper en række forbrugere med skyhøje regninger på el og varme.

Alt i mens kan det konstateres, at Verdo skovler penge ind og har gjort det i længere tid. Således har seneste regnskabsår for Verdo Varme og Verdo Produktion udvist et overskud på henholdsvis 31 og 54 millioner kroner.

Normalt har jeg intet imod, at lokale virksomheder tjener penge. Tværtimod. Men lige netop forsyningsvirksomheder er underlagt hvile-i-sig-selv princip og bør i en krisetid vise samfundssind. Derfor vækker det forargelse, at man udnytter den nuværende situation til at berige sig selv.

Men hvad er pengene så gået til? Jo et svimlende beløb på i alt cirka 404 millioner kroner af forbrugernes penge er udlånt til Verdos øvrige kommercielle selskaber – de fleste er tabsgivende.

Disse enorme interne koncern-transaktioner gjorde jeg opmærksom på til et repræsentantskabsmøde i maj. Bestyrelsesformanden svarede ved pure at benægte dette forhold. Det til trods for, at beviset efterfølgende er at finde i regnskaberne.

Det er en alvorlig sag, når Verdos ledelse på denne måde bruger forbrugerne som malkeko til at understøtte tabsgivende kommercielle udenlandske forretningseventyr for herefter at benægte og mørklægge fakta.

Verdos medarbejdere og kunder fortjener, at tilliden genoprettes. Desværre må det konstateres, at det kun går fra slemt til værre med den ledelse, som desværre blev genvalgt i maj. Der er ingen konsekvens af deres uansvarlige handlinger.

Denne ulovlige omgang med forbrugernes penge er naturligvis anmeldt til Forsyningstilsynet. Min forventning er, at skandalerne desværre slet ikke stopper her. De ansvarlige herfor er alene Verdos ledelse.