På Forberedelsesskolen er man utroligt glade for, at deres 9. klasser har klaret sig bedst i Randers Kommune.

AF CECILIE BISGAARD

Blandt de 9. klasser i Randers Kommune, der før sommerferien gik op til deres afgangseksamen, klarede eleverne på Forberedelsesskolen sig bedst. Her har eleverne i gennemsnit fået 9,0 i de obligatoriske prøver, og det kunne ingen andre lokale skoler altså slå.

»Vi er så glade. Især på elevernes vegne. Når de hører det her, så ved de ”det er os, der har gjort det”. Det er så fedt,« siger skoleleder på Forberedelsesskolen Berit Steen Thomassen.

Hun fortæller, at skolen altid har som mål at gøre eleverne så dygtige som muligt – og at de trives så godt som muligt.

Og hvordan gør man så det?

»Vi har nogle ansvarlige voksne, som ser det enkelte barn. Vi er ikke flere, end vi kender hinanden godt på kryds og tværs. Her kan man ikke gå under radaren. Vi ved, hvad hinanden hedder. Det, synes vi, er rigtig vigtigt. Og så har vi en god, solid undervisning, hvor børnene lærer, at de selv skal gøre noget for det. Det er ligesom at træne sport. De skal forstå, at det er for dem selv, at de træner. De skal ikke gøre det for at få deres lærer til at smile. Det arbejder vi hen imod,« siger hun.

Vil gerne se fejl

Berit Steen Thomassen fortæller, at det ikke er noget nyt, at Forberedelsesskolen ligger i toppen. Før corona ramte landet, lå skolen som nummer seks i Danmark.

»Det, synes vi, var ret fedt. Men det skifter jo lidt, hvordan man ligger i forhold til hinanden. Det sker der ikke noget ved, bare vi ved, at vi laver god undervisning til vores elever, så de får mest muligt ud af det hver især. Så kan vi juble over et to-tal og sige ”tag dig sammen” til et ti-tal – alt efter, hvad eleven kan,« siger hun og fortsætter:

»Vi punker ikke på nogen, hvis det ikke går så godt. Bare vi ved, at de gør det så godt, de kan. Vi har nogle utroligt engagerede og dygtige lærere, som tager deres arbejde med eleverne alvorligt. Vi har en god kultur – en respektfyldt kultur – mellem elever og lærere. Vi har en god omgangstone, for eleverne skal turde vise, hvad de ikke kan.«

Netop det sidste er en meget vigtig pointe for skolelederen.

»Vi vil gerne se, når de laver fejl. Hvis forældrene retter det hele igennem, så kan vi ikke se, hvor der er noget, som eleven skal blive bedre til.«