Der er ikke de store forskelle, men et enkelt gymnasium stikker ud, når det kommer til eksamenskaraktererne fra i år.

AF CECILIE BISGAARD

Børne- og Undervisningsministeriet har for nylig offentliggjort, hvordan det er gået med karaktererne på en række uddannelser – heriblandt gymnasierne.

Karaktergennemsnittene ligger meget ens har de fleste af gymnasierne i Randers Kommune. De elever, der klarede sig bedst ved deres eksamener før sommerferien, kommer fra Tradium HTX og Randers Statsskole. Her ligger gennemsnitskarakteren for begge skoler på 7,5.

Lige efter kommer Paderup Gymnasium, hvor gennemsnitskarakteren ligger på 7,4. Herefter er det Tradium HHX (handelsskolen), hvor gennemsnitskarakteren er 7,3.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Karaktergennemsnit ved studentereksamen 2022

Paderup Gymnasium: 7,4

Randers HF og VUC: 6,4

Randers Statsskole: 7,5

Tradium HHX: 7,3

Tradium HTX: 7,5

Nedgang og fremgang

Herefter er der et større spring ned til det sidste gymnasium på listen.

På Randers HF og VUC ligger gennemsnitskarakteren for 2022’s afgangseksamener på 6,4, og skolen ligger dermed lavest blandt de lokale gymnasier.

Der er også sket en lille nedgang for skolen fra sidste år. I 2021 lå karaktergennemsnittet på 6,5 – altså lige en lille smule højere. Men skolen klarer sig stadig bedre end landsgennemsnittet. Det ligger nemlig på 6,3 for HF-gymnasier.

En lille nedgang har der også været på Paderup Gymnasium. Her lå karaktergennemsnittet også en lille smule højere sidste år- nemlig på 7,5, hvilket gav dem en delt førsteplads blandt de lokale gymnasier sammen med Tradium HTX.

Netop Tradium HTX er der ikke sket det store med. Karaktergennemsnittet er det samme i 2022 som i 2021.

På søster-gymnasiet Tradium HHX er der sket den største fremgang blandt de lokaler gymnasier. Sidste år lå karaktergennemsnittet på 7,1, og det er altså steget til 7,3 i år.

Det eneste andet gymnasium, hvor der også har været en fremgang fra sidste år til i år, er på Randers Statsskole. Her er karaktergennemsnittet steget fra 7,4 i 2021 til 7,5 i 2022.