Vejarbejde snævrer Havnegade ind til ét spor på strækningen fra Østervold og i retning mod Randers Bro.

Lige nu er der kun ét spor åbent i den ene retning på Havnegade, indtil det igangværende vejarbejde er afsluttet til december, fremgår det af en pressemeddelelse fra Randers Kommune.

Indsnævringen sker på strækningen fra Østervold i retning mod Randers Bro, mens trafikken i modsatte retning ikke vil være påvirket.

»Vi forventer, at det vil give ekstra kø og opfordrer derfor til, at man så vidt muligt undgår at køre på strækningen i myldretiden. En mulighed er også at finde alternative ruter, for eksempel ved at køre ad Dragonvej og Markedsgade fra rundkørslen ved politigården,« siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Trafikbelastningen på og omkring Havnegade er størst om morgenen klokken 7 til 9 og igen om eftermiddagen klokken 15 til 17.

Håbet at undgå det

Årsagen til indsnævringen er, at entreprenøren skal arbejde i kanten af vejen og lave en helle midt på vejen. For at muliggøre arbejdet og af hensyn til sikkerheden for dem, der arbejder på vejen, og for trafikanterne er indsnævringen nødvendig.

Også i starten af september var det nødvendigt at indsnævre vejen. Her påvirkede det trafikken i den anden retning og varede cirka en uge, men denne gang vil det altså vare i godt halvanden måned til arbejdet er færdigt.

»Vi havde håbet, vi kunne have undgået at indsnævre vejen i den ene retning i en så lang periode, men der er desværre ikke andre muligheder. Heldigvis ser det ud til, at trafikanterne er gode til at finde alternative ruter eller køre på andre tidspunkter, så der lige nu er en lidt mindre belastning på Havnegade i myldretiden. Det, håber vi, fortsætter,« siger Grethe Helledi.

Vejarbejdet ved Havnegade går ud på at flytte lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst, mens der på strækningen fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds vil blive etableret en ny dobbeltrettet cykelsti. Det sker for at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.