I mange af kommunens bygninger er rumtemperaturen allerede sænket, og flere tiltag er på vej.

AF CECILIE BISGAARD

En temperatur på 19 grader i de fleste lokaler og yderligere fire grader koldere om natten. Det er to af de initiativer, som Randers Kommune har sat i værk for at spare på energien. Det skriver forvaltningen i en efterretning til byrådet.

Et andet tiltag er at sænke temperaturen til 16 grader i rum, hvor de ansatte kun opholder sig ganske kortvarigt. Det kan for eksempel være teknik- og depotrum, redskabsrum og lagerrum.

Forvaltningen skriver, at størstedelen af de bygninger, som kommunen ejer er omfattet af de nævnte tiltag. Der er dog nogle undtagelser, og det er bygninger, der huser daginstitutioner, ældrecentre, forsorgshjem og lignende og døgninstitutioner.

”Den konkrete gennemførelse i den enkelte bygning vil ske i en dialog mellem Ejendomsservice og bygningsbruger. Det vil være de lokale forhold, der afgør, hvordan initiativerne kan implementeres,” står der i efterretningen.

Slukker for skulpturer

Udover de nævnte energibesparende tiltag, er vandtemperaturen i svømmehaller også blevet sænket – dog kun med en enkelt grad. Og der er langt flere initiativer på vej.

Man vil slukke de store Randers-bogstaver, som kan findes i byen, og slukke for kunstværket ’Ringen’, der hænger på Kulturhusets væg. Den store ”lyshest”, der også kan ses i bybilledet opsættes med en reduceret tændetid. Man vil også vinterlukke for vandet på kommunens skulpturer. Det gælder for eksempel for Red Fall på Østervold, Svend Dalsgaard-nøglen og Vandtrappen ved Værket, Fiskene i Langå og det nyligt opsatte springvand Iguanbryderne ved Tinghuset.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Energibesparende initiativer i Randers Kommune

I størstedelen af kommunens bygninger vil man:
Sænke rumtemperaturen til 19 grader
Sænke rumtemperaturen yderligere fire grader om natten
Sænke rumtemperaturen til 16 grader i rum, hvor folk kun opholder sig kortvarigt
Sænke vandtemperaturen med en grad i svømmehaller
Slukke for lyset på Randers-bogstaverne og ’Ringen’ på kulturhuset. Det samme vil gælde for mange af kommunens skulpturer
Vinterlukke for vandet på flere store skulpturer
Lyshesten får reduceret tændetiden – det samme gør infoskærmene ved indfaldsvejene
Skøjtebanen opsættes ikke
Gadebelysningen vil lyse med nedsat styrke om natten

Derudover kommer gadebelysningen til at køre med nedsat styrke om natten, og så vil man slukke for de digitale infoskærme ved indfaldsvejene i yderligere tre timer hvert døgn. Lige nu er de tændt fra klokken 6 til midnat. Fremover vil de være tændt fra klokken 7 til 22.

Som tidligere beskrevet i Din Avis har man også valgt ikke at sætte skøjtebanen ved Jens Otto Krags Plads op i år, da man ønsker at spare på energien.

Opfordrer til omtanke

Udover de nævnte initiativer opfordrer kommunen alle sine ansatte i både administrationen, institutionerne og så videre til at udvise omtanke, når de bruger ”energiforbrugende apparater og installationer – samt bidrager til at undgå unødvendigt ressourceforbrug af el, varme og vand”.

Forvaltningen skriver også i deres efterretning til byrådet, at man for nuværende ikke har sat gang i nogle borgerrettede initiativer. Det har staten nemlig allerede gjort.

”Forvaltningen har nedsat en krisestyringsgruppe med kommunaldirektøren som formand, der koordinerer kommunens initiativer for at reducere energiforbruget samt forbereder håndteringen af eventuelle periodevise udfald af el-forsyningen,” står der til sidst i efterretningen.