Af Anders Pedersen, folketingskandidat for Enhedslisten

Kære nuværende og kommende folketingsmedlemmer.

Nu har valgkampen været i gang i cirka to uger, og jeg kan konstatere følgende: Alle vil give de kvindedominerede fag mere i løn! Hvor er det da bare dejligt, men – og her kommer der så et stort et af slagsen – hvor var den optimisme og hjælp henne sidste år, da sygeplejerskerne strejkede? Hvor var den hjælp henne for fire år siden? For otte år siden? Den var der ikke!

Jeg synes, det er på grænsen af hykleri, når liberale partier står og prædiker, at de vil give mere i løn, mens man vil minimere væksten i den offentlige sektor. De samme partier, som var med til at indføre effektivisering bidraget på to procent. Nu er der valg, og det er ret tydeligt, at Palles Gavebod er åbnet, og der er brandudsalg ved mange partier.

Derfor kommer her en klar opfordring til alle vælgere: Kig på, hvad politikerne og deres partier har stemt de seneste tre år, for det er deres reelle politik!

Der er meget få partier i Danmark, som reelt ønsker både et løft i lønnen og bedre arbejdsvilkår for vores offentligt ansatte. Enhedslisten er et af dem.

Vi støttede også sygeplejerskerne sidste år og fik en milliard til dem på den efterfølgende finanslov. Vi har kæmpet i mange år for afskaffelse af tjenestemandsreformen, som er grundlaget for den skævvridning, der er sket i de fag.

Vi har aldrig støttet effektiviseringsbidraget, men kæmpet aktivt for at få det fjernet.

Man bør udføre det arbejde, man er uddannet til, og derfor skal vi have lægesekretæren tilbage, så de kan overtage en del af det papirarbejde, der hører med. Vi skal selvfølgelig også kigge på at få skåret ned på mængden af papirarbejde, så det kun bliver de nødvendige oplysninger, der bruges tid på.

Hvis du også mener, at sygeplejerskerne, sosu’erne, radiografer og så videre skal have mere i løn, så sæt dit kryds ved en fra Enhedslisten/Liste Ø 1. november.