Tilsynsenheden er dog overbevist om, at bostedet sagtens kan rette op på problemerne.

AF CECILIE BISGAARD

Specialindsats for Børn og Unge – Mellerup (SIBUM) havde i maj besøg af Socialtilsyn Midt. Efterfølgende (i oktober) har tilsynsenheden besluttet at sætte bostedet under skærpet tilsyn i fire måneder. Det fremgår af en orientering som Randers Kommunes forvaltning har lavet til Socialudvalget i forbindelse med deres seneste møde i slutningen af oktober.

I orienteringen står der, at socialtilsynet kun sætter nogen under skærpet tilsyn, når de er ”bekymret for indsatsen i tilbuddet men samtidig forventer, at tilbuddet kan og vil rette op på manglerne”. Der står også, at der er tale om ”problemstillinger, som socialtilsynet tidligere har fremhævet, og som handleplaner har forsøgt at rette op på”, men det er altså ikke lykkedes i et tilstrækkeligt omfang.

De områder, som Socialtilsyn Midt mener, der skal arbejdes med, er: at styrke dokumentationen, at lave de rette aktiviteter for børnene og de unge, at forebygge overgreb og vold, at nedbringe medarbejdernes sygefravær, opfølgning og viden i forhold til magtanvendelser samt viden og forståelse om tilbuddets målgruppe.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Om SIBUM

SIBUM står for Specialindsats for Børn og Unge – Mellerup

Det hører under Center for børnehandicap og autisme

Der er 44 døgnpladser og 11 aflastningspladser fordelt på fire afdelinger

Vilje og evne til at rette op

Som sagt har socialtilsynet allerede påpeget flere af problemerne tidligere. Det gjorde de i sommeren sidste år, hvor SIBUM også blev sat under skærpet tilsyn. I den forbindelse blev der udarbejdet en handlingsplan. Og selvom handlingsplanen i det store hele er gennemført, så mener Socialtilsyn Midt, at man kan ændre flere ting på stedet, der vil øge kvaliteten.

I forbindelse med det nye skærpede tilsyn, som bostedet blev sat under i oktober, har Socialtilsyn Midt ikke bedt om en ny handlingsplan. I tilsynsrapporten skriver de følgende:

”Socialtilsynet anerkender positivt de åbenlyse nødvendige strategiske og ledelsesmæssige tiltag i udviklingsplanen.”

Og som sagt, så skriver socialtilsynet, at SIBUM både har ”vilje og evne til at rette op på manglerne”.

Forvaltningen i Randers Kommune mener dog, at det vil tage længere tid end de fire måneder, socialtilsynet af afsat til det, at komme helt i mål, da de mener, at det vil kræve en kulturændring blandt alle medarbejdere. De mener altså, at de nok skal udbedre manglerne, men at det godt kan tage længere tid, end Socialtilsyn Midt regner med.