Engang i mellem skal sejrenden renses op, og det skaber en synergieffekt for Randers Havn og lystbådeklubber.

AF CECILIE BISGAARD

Hvis du går en tur langs Randers Fjord i disse dage, vil du måske få øje på to blå skibe med gravkøer på.

De har gang i en speciel opgave for Randers Havn, som kun bliver gjort hvert fjerde eller femte år. De er nemlig i gang med at rense sejlrenden op.

»Når skibe sejler ind i fjorden, så trækker de jord med, og det er det, som vi er ved at fjerne igen,« forklarer havnedirektør John Morgen.

Gravkøerne på skibene graver jorden op og læsser det på en pram. Herefter bliver det sejlet til en pumpestation, der pumper jorden over i noget, der kaldes sedimentdepoter. Her får jorden lov til at blive liggende, og når vandet fordamper, så bliver det til en fast masse, som man kan gå på.

»Så kommer der en masse dyreliv derude, og så lejer vi områderne ud til lokale jagtforeninger, der kan bruge området til jagt. Det er Randers Havn, der ejer områderne, men vi har ikke noget at bruge dem til, så vi lejer dem ud til jagt. Vi har også snakket om, om vi skal sælge nogle af dem,« siger havnedirektøren.

Klubber får godt tilbud

Når havnen alligevel er i gang med at rense sejlrenden op, så spørger de altid de lokale lystbådeklubber, om de også skal have renset deres indsejlinger op.

»Så har vi de faste omkostninger til at få sejlet skibene og pumpestationen herop – den omkostning skal vi jo alligevel holde – så derfor har vi sagt til klubberne, at det skal vi nok betale. Men den variable omkostning ved at rense noget op ved dem selv, den skal de selv betale. Der er flere, der er hoppet på, for det er billigst for dem på den her måde,« siger John Morgen.

I skrivende stund er skibene i fuld sving omkring Dronningborg Baadelaug.

Lystbådeklubber får altid tilbuddet om at få renset op ved dem, når Randers Havn skal rense sejlrenden op. Foto: Kenneth Stoll-Demant