Kæmper din forening, klub eller organisation med stigende priser og et stramt budget? Mangler I overskud til at male fælleskøkkenet, købe nye spillertrøjer eller skabe oplevelser for en sårbar målgruppe?

Verdo har nu åbnet en pulje, der giver lokale ikke-kommercielle foreninger i Randers og Herning mulighed for at søge en donation på op til 20.000 kroner.

Støtten vil blive fordelt ligeligt mellem foreninger i Randers og Herning.

Til udvælgelse af de foreninger, som skal modtage støtte, er der udpeget et bedømmelsesudvalg bestående af Axel Præstmark, chefredaktør på Randers Amtsavis, Thea Lyng Thomsen, direktør i Bæredygtig Herning, og Mette Bertelsen, chef for Eventsekretariatet i Randers Kommune.

Ansøgningsfristen er 9. december. Interesserede foreninger og organisationer kan se mere og ansøge via Verdos hjemmeside.

gs