Centret har fået 400.000 kroner til fondsansøgninger, etablering af ny organisation og driftskapital til den nye start.

AF CECILIE BISGAARD

Hvad skal der ske med Handicapcenter Kronjylland i Stevnstrup?

I december sidste år besluttede byrådet at frigive 100.000 kroner til blandt andet en teknisk gennemgang af centret og vurdering af centrets økonomi. Man arbejdede med fire scenarier: at sælge centret til et andet formål, uændret drift, lukke/konkurs eller ’going concern’.

Gennemgangen er nu fuldført, og bestyrelsen for centret har valgt det sidste scenarie. Det betyder, at man ønsker at videreføre centret, men det vil omfatte en større renovering og udvikling af centret. Det skriver forvaltningen i en indstilling til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Forvaltningen regner med, at det arbejde kommer til at koste 15 millioner kroner – de ti af millionerne vil man søge om ved fonde, og de sidste fem millioner ønsker handicapcentret at søge som et anlægstilskud fra Randers Kommune.

Budget i balance

På november-mødet i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget skulle politikerne tage stilling til, om de ville frigive yderligere 400.000 kroner til ”dækning af omkostninger i forbindelse med arbejdet med fondsansøgninger, etablering af ny organisation samt driftskapital til den nye opstart”.

Det sagde politikerne ja til. De skulle ikke tage stilling til de fem millioner kroner, som Handicapcenter Kronjylland ønsker i anlægstilskud.

De 400.000 kroner bliver uddelt løbende, når centret beder om dem, som et rente- og afdragsfrit lån. Målet er, at centret skal fremlægge et budget i balance.

For at nå det har Handicapcenter Kronjyllands indtil videre nedsat en arbejdsgruppe, der har ”igangsat et arbejde der skal sikre udvikling af centret, blandt andet via et nyt vedtægtsgrundlag og nedsættelse af en ny bestyrelse”.