Erik Bo Andersen (Østbroen) Kongelysdalen 14, 8930 Randers NØ

Ingen kvaler Skatteborgerne betaler.

Som konsekvens af Ny Havnevej/Klimabrovej, skal Randers Affaldsterminals indkørsel og plads ændres pris 80 Mio. Kr.

Prisen betales via affaldsordningen og gebyrstigninger på 13-15% over de næste 15 år.

I august spurgte Østbroen ind til dette, og fik at vide at omkostningerne til omlægning af vejen ville kunne indeholdes i Ny Havnevejs budget.

Det kan vi så hermed konstatere via Økonomiudvalgets dagsorden ikke passer og at regningen skubbes ud via stigninger i Gebyr på affaldsområdet.

Hvornår har man vist og fremlagt, at en Ny Havnevej/Klimabrovej ville betyde en ekstra regning på 80 mio kr.

Hvor er den samlede plan for projektet Havnevej/Klimabroen? Det er noget svineri, og at forsøge at dække over de samlede omkostninger, ved at skjule omkostningerne i Kommunens mange kasser, og sende regninger ud via Affaldsordninger eller vand og kloakforsyninger, for at få selve projektet til at se mindre ud, er simpelthen ikke ok.

Ny Havnevej/Klimabroen er ligesom en kæmpe stykke salami. Spiser du det hele, er det kvalmende, dyrt og ikke særlig sundt, men tages salamien i små slides, så synes det godt og billigt, men kigger du på indholdet i Salamien, så er der sjældent noget der er særlig godt, og det samme her.

Nu har vi efterhånden set 79,5 mio. kr. til den nordlige dæmning, som blev forsøgt betalt via Vandmiljø Randers, opkøb af ejendomme for 41 mio. kr. mod budgetteret 3 mio. kr., Clausholmvejs udvidelse på 12 mio kr. som finansieres via anden infrastruktur, opkøb af ejendom Clausholmvej 11 på 1,7 mio. kr. som finansieres via jordforsyning, og nu 80 mio. kr. via affaldsordningen, Yderligere forundersøgelse 3,0 mio. kr. som ikke er budgetsat.

Det er samlet set 214 mio. kr. over budgettet på 552 mio. kr. og man er næsten ikke engang begyndt med projektet.

Hvor er gennemsigtigheden og hvor er det samlede projekt og den samlede projektøkonomi?

Ingen Kvaler Skatteborgerne betaler?