Skolerne slap for at få forringet rengøringen andre steder til fordel for rengøring omkring sommerferien.

ANETTE BONDE

I forbindelse med budgetlægningen af Budget 2023 gik et længe næret ønske fra skoleledere i opfyldelse, nemlig rengøring inden skolestart samt renholdelse af personalefaciliteterne, når skolernes personale arbejder på skolen i starten af og i slutningen af skolernes sommerferie.

Rengøring for 400.000 kroner

Der var tale om en udvidelse af budgettet til skolernes rengøring på i alt 400.000 kroner. Oprindelig sendte miljø- og teknikudvalget sagen til høring i skole- og uddannelsesudvalget på sit møde i september. Herefter var det meningen, at miljø- og teknikudvalget så ville tage stilling ved et senere møde. Nick Zimmermann, formand for udvalget, besluttede imidlertid at tage det med til budgetforhandlingerne.

»For det var et beløb, der absolut skulle findes. Heldigvis var der opbakning,« fortæller han.

De 400.000 kroner kommer med i budgettet i de kommende fire år, og derefter bliver det en fast del af rengøringspuljen.

»Det er jeg rigtig glad for, men jeg har også en holdning om, at det manglede da bare. Det er for mig en selvfølge, at hvis skoleledere kommer og fortæller, at rengøringen på skolerne ikke er optimal, skal det bare løses,« tilføjer Nick Zimmermann.

Også Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for skole- og uddannelsesudvalget, er glad for denne løsning.

»Det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø og at der er rent, både for personalet, når de møder ind på deres arbejde, og når eleverne skal i skole. Det var godt, at vi kunne finde pengene uden at skulle ud i prioriteringer.«

Nick Zimmermann, formand for miljø- og teknikudvalget, tog de øgede udgifter til rengøring på skolerne med til budgetlægningen og de 400.000 kroner er nu med som en fast udgift fremover. Arkivfto: Kian Johansen.

Valg mellem rengøring

Miljø- og Teknikudvalget havde som nævnt punktet på dagsordenen ved septembermødet. Her var der lagt op til valg mellem forskellige scenarier: Skal skolernes toiletter være mindre hygiejniske hen på eftermiddagen, eller skal der være lidt støv og spindelvæv rundt omkring op imod skolestart? Eller skal der måske/måske ikke gøres rent efter lærere og personale når de har arbejdet på skolen i starten af og i slutningen af skolernes sommerferie, eller skal ukrudtet blive stående og belægningerne ikke rengøres?

Forhistorien er, at Ejendomsservice overtog opgaven med rengøringen på skolerne i 2015 med udgangspunkt i det daværende rengøringsniveau. Her var der budget til daglig rengøring i 200 skoledage.

Ønske om mere rengøring

Flere skoleledere har imidlertid henvendt sig til Ejendomsservice med ønsket om også at få gjort rent i personalets forberedelseslokaler, personalerum og tilhørende lokaler i ugen efter eleverne er gået på sommerferie, og i ugen inden eleverne starter i skole igen. De ønskede også en årlig opstartsrengøring af hele skolen i forbindelse med skolestart.

Der er tale om en ekstra udgift på 150.000 til opstartsrengøring efter sommerferien, og 250.000 kroner til rengøring i 10 dage i personalefaciliteterne.

Som nævnt blev det løst ved at få udgiften lagt ind i budgettet, og man undgår altså nu at skulle prioritere i rengøringsopgaverne.