Dagtilbudschef vil ikke komme med garantier halvandet år før, pladsbehovet er der. Men han antager, at familien kan få en børnehaveplads i ny institution.

AF CECILIE BISGAARD

Michael Lind Christensen og Simone Enevoldsen er trætte af usikkerheden. De bor i et nybygget hus i Munkdrup, og de flyttede til byen, fordi det var der, de gerne ville stifte familie – og fordi de regnede med, at den nye Munkdrup-institution ville være færdigbygget, når deres børn skulle bruge den.

Det blev den ikke. De to har nu Victor på halvandet år, og han går i en dagpleje i Romalt.

Men hvorfor er institutionen ikke færdigbygget? Der er blevet udstykket i området længe, og institutionen har været på tegnebrættet i flere år.

»Den er blandt andet blevet forsinket på grund af krig og inflation, som er ting, vi i byrådet ikke kan styre. Både institutionen i Munkdrup og den, der kommer i Dronningborg, er blevet ti millioner kroner dyrere. De penge skulle findes,« forklarer Mogens Nyholm (RV), der er formand for Børne- og Familieudvalget i Randers Kommune.

Oprindeligt var der sat 27 millioner kroner af til Munkdrup-projektet, men i oktober i år var politikerne nødt til at sætte yderligere ni millioner kroner af til byggeriet.

»De gør alt, hvad de kan«

Munkdrup-familien havde egentlig ønsket sig en vuggestueplads til Victor i Kristrup, men det kunne de godt skyde en hvid pind efter. Der er nemlig et stort pres på dagtilbudsområdet, når det gælder om at finde pladser nok til alle børn mellem nul og to år.

»Der har – heldigvis – været et børneboom. Der har været en befolkningstilvækst, som vi ikke kendte til for to år siden. Prognoserne havde ikke forudset det, og det har udfordret os,« siger udvalgsformanden og fortsætter:

»Forvaltningen arbejder hårdt på at opfylde så mange ønsker som muligt. De gør alt, hvad de kan. Men det kan ikke lade sig gøre, at hver enkelt familie får lige den daginstitution, som de gerne vil have. Forvaltningen vil i det omfang, som det er muligt, finde plads til børnene inden for det distrikt, som de bor i. Og kan det ikke lade sig gøre, så har vi et nærhedsprincip.«

Randers Kommune er inddelt i fem pasningsdistrikter: Nordvest, Nordøst, Midt, Sydvest og Sydøst. Nærhedsprincippet betyder, at hvis der ikke er en plads til et barn i dets eget distrikt, så bliver barnet tilbudt en plads så tæt på hjemmet som overhovedet muligt. Og når der så bliver en ledig plads i hjemdistriktet, vil det pågældende barn blive tilbudt den plads.

Det er indtil videre kun sket tre gange, at man har måttet tilbyde et barn en plads, der ikke lå i barnets hjemdistrikt.

Ingen fuldstændig garanti

Den nye daginstitution i Munkdrup er en af mange løsninger på pladsproblemerne. Derfor frygter Michael Lind Christensen og Simone Enevoldsen, at den nye vuggestue og børnehave hurtigt vil blive fyldt – og ikke kun af børn, der bor i Munkdrup. Deres dreng skal starte i børnehave til foråret 2024, og på nuværende tidspunkt regner man med, at den nye institution er klar til brug 1. januar 2024.

Forældrene er bange for, at institutionen på grund af pladsproblemerne og ønsker fra forældre i resten af den sydlige del af Randers Kommune vil blive fyldt op, før deres dreng skal starte, og de derfor endnu engang ender med et ikke-lokalt tilbud, som de ikke har ønsket sig.

Helt så galt regner dagtilbudschef i Randers Kommune, Lars Lynghøj, dog ikke med, at det går.

»Jeg kan ikke her halvandet år før familiens behov for en plads fuldstændig garantere dem en plads i en specifik institution – som i øvrigt slet ikke er bygget endnu. Det ville være lige friskt nok. Men jeg vil antage, at det bliver muligt for dem at få en plads i Munkdrup,« siger han.

Ikke fyldt op fra dag et

Dagtilbudschefen understreger, at han ikke kender de enkelte detaljer i familiens sag, og han kan derfor ikke udtale sig konkret om den uden at kigge nærmere på det. Men han fortæller, at forvaltningen ikke som udgangspunkt har planer om at visitere børn fra andre distrikter til den nye Munkdrup-institution. Derfor kan der dog stadig komme ikke-lokale børn, der bor i pasningsdistrikt Sydøst.

»Vi kommer ikke kun til at visitere børn fra Munkdrup til institutionen. Der kommer til at være en lidt større geografi. Så der vil være nogen, der er tæt på, og nogen, der har en lidt længere vej dertil. Der er stor vækst i Sydøst, og det er derfor vi bygger en institution netop der,« siger Lars Lynghøj og fortsætter:

»Når vi bygger en helt ny institution med plads til 150 børn, så bliver den ikke fyldt op fra dag et. Der vil kunne komme børn fra for eksempel Kristrup og Assentoft, men jeg formoder, at det bliver muligt for familien i Munkdrup at få en børnehaveplads.«