Landdistriktsudvalget har på sit møde 17. november besluttet, at alle de 44 anerkendte forsamlingshuse i Randers Kommune ydes et ekstraordinært driftstilskud på 10.000 kroner på baggrund af den aktuelle energisituations betydning for forsamlingshusenes økonomi.

»Det ekstraordinære driftstilskud ikke tager nødvendige, individuelle hensyn og i øvrigt er udtryk for symptombehandling. Derfor ønsker vi også fremadrettet at give en hjælpende hånd ved at understøtte energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder i landdistrikterne. Dette skal ske ved, at landsbypuljens midler ved første ansøgningsrunde 2023 så vidt muligt prioriteres til energiforbedrende foranstaltninger,« siger udvalgets næstformand Lars Søgaard.

På denne baggrund anmoder Landdistriktet derfor udvikling, miljø- og teknikforvaltningen om snarest muligt at fremlægge forslag til kriterier for forårets uddeling fra landsbypuljen, hvor der prioriteres energiforbedringsprojekter i forsamlingshuse og lignende mødesteder i landdistrikterne.

Lars Søgaard understreger, at samtlige medlemmer i udvalget er medstillere af forslaget.