Der var ellers udsigt til, at flere børn ville stå uden pasning 1. februar. Ved at flytte 37 børnehavebørn til en skole er det lykkedes kommunen at finde pladser nok.

AF CECILIE BISGAARD

Som tidligere beskrevet i Din Avis mangler der daginstitutionspladser til børn i alderen nul til to år. Ikke i januar – der ser det ud til at gå op, og alle børn vil muligvis komme til at få en plads inden for deres eget pasningsdistrikt.

Det ser en del værre ud til februar. På papiret mangler der lige nu to pladser i Pasningsdistrikt Midt, fem pladser i Sydvest og 17 pladser i Sydøst. Samtidig er der kun 14 ledige pladser til sammen i Nordvest og Nordøst. Det betyder, at der er ti børn, der lige nu ikke ser ud til at kunne få en plads i et pasningstilbud fra 1. februar.

Men det mener Randers Kommunes forvaltning, at de nu har fundet en løsning på. Det viser en orientering, som forvaltningen har udarbejdet til Børne- og Familieudvalget.

Børnehave flytter til skole

På grund af pladsproblemerne har man valgt at flytte op til 37 børnehavebørn fra Kristrup Børnehus til ledige lokale på Kristrup Skole, står der i orienteringen. Der er tale om børn, der skal starte i førskole på Kristrup Skole 1. marts, der altså kommer op på skolen to måneder før tid. Det er kendte voksne fra børnehuset, der flytter med børnene derop.

I forbindelse med flytningen af de mange børn kan der begynde fem børn 1. januar, fem børn 1. februar og fem børn 1. marts i børnehave i Kristrup Børnehus.

Samtidig er der både 1. januar og 1. februar otte børn i Pasningsdistrikt Sydøst, der går i dagpleje eller en vuggestue uden tilknyttet børnehave, der mangler en børnehaveplads, fordi de fylder tre år i løbet af de to måneder. De fleste af de 16 børn vil der blive plads til i Kristrup Børnehus, og ellers er der ledige børnehavepladser i alle de fire andre pasningsdistrikter.

Hvis et børn bliver tilbudt en plads uden for sit eget pasningsdistrikt, skal det være så tæt på hjemmet som overhovedet muligt (nærhedsprincippet). Og når der så kommer en ledig plads i hjemdistriktet, vil det pågældende barn blive tilbudt den plads.

Så er der pladser nok

Når de 16 børn fra Sydøst så har fået tildelt en børnehaveplads, frigiver det 16 pladser til nul- til toårige i distriktet – og så er der pludselig kun en plads for lidt i Pasningsdistrikt Sydøst.

Det betyder, at der i Midt, Sydvest og Sydøst vil mangle otte pladser i alt (i stedet for 24). Og da der stadig er 14 ledige pladser i Nordvest og Nordøst, så er der pladser nok til alle børn i nul-til-to-års-alderen 1. februar.

Det er ikke alle, der kan få en plads i deres eget distrikt, men som sagt så træder nærhedsprincippet i kraft, så børn, der ikke kan få en plads i eget distrikt, får en plads så tæt på hjemmet eller forældrenes arbejdsplads som overhovedet muligt.

Så ved at flytte 37 børnehavebørn har forvaltningen skabt daginstitutionspladser nok til de mindste børn.

Førskolerne hjælper

Som sagt kan man risikere, at nogle enkelte børn mellem tre og fem år fra Sydøst ikke kan få en plads i Kristrup Børnehus i januar og februar. Det er de eneste børn, der kan risikere at få en børnehaveplads uden for deres eget pasningsdistrikt. Der er nemlig rigeligt med ledige pladser til de tre- til femårige i de fire andre distrikter.

Det eneste andet pasningsdistrikt, der ser ud til at være presset er Midt. Her er der 1. februar kun syv ledige børnehavepladser tilbage.

Det kommer der dog en naturlig løsning på 1. marts. Her starter langt de fleste af de børnehavebørn, der skal starte i skole efter sommerferien, i førskole på deres kommende skole. Nogle privatskoler har ikke en førskole, og derfor er det ikke alle de kommende skolebørn, der begynder i førskole, men størstedelen gør.

Det betyder, at der fra 1. marts frigives en lang række børnehavepladser i hele kommunen, som derefter fyldes op henover året.

Normalt laver forvaltningen en oversigt over pasningskapaciteten for tre måneder frem i tiden. Det har de ikke gjort denne gang. På oversigten kan man kun se, hvordan der ser ud til og med februar. Det skyldes, at forvaltningen i Randers Kommune endnu ikke har fået det store overblik over, hvor mange børnehavebørn der starter i førskole – blandt andet fordi nogle privatskoler ikke tilbyder en førskole. Den opdaterede oversigt kommer i januar.