Peter Kofoed Herbst blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 2000. Nu fylder han rundt 14. december.

Han har været præst i Kronjyllands Frimenighed siden 2001, hvor han har været med på vandringen fra en lille valgmenighed, som boede til leje i et lokalt missionshus til nu at være en etableret menighed i egne lokaler, hvor Peter Kofoed Herbst er den ledende præst med en stab på fire deltidsansatte. Kirken har knap 200 medlemmer samt 100 børn.

Han siger om sig selv, at det for ham er en hjertesag, at budskabet som forkyndes i kirken skal være forståeligt.

»På teologistudiet lærte jeg et slagord, som fik betydning for mig: ’God teologi skal kunne holde til at sidde ved sygesengen hos en døende’. Jeg har siden suppleret det med en lignende tanke: ’God teologi skal kunne holde til frokostpausen om mandagen’. Pointen er, at god teologi ikke må blive akademisk og spekulativt i en grad, så det mister forbindelsen til det liv, vi rent faktisk lever,« siger han.

Præsten har gennem hele sin tjeneste været optaget af ledelse samt af brobygning på tværs af de gamle kirkeskel.

Det har blandt andet resulteret i et fællesskab blandt flere præster i Randers, som mødes til bøn for byen og hinanden hver 14. dag, ligesom Randers Festuge byder på en udendørs gospelgudstjeneste, som kirkerne arrangerer i fællesskab. Fællesskabet mellem kirkerne har også været medvirkende til dannelsen af Kirkernes Familiehjælp i Randers, der siden december 2009 har været til hjælp og støtte for økonomisk svage familier i kommunen.

Fodbold i hjertet

Privat elsker Peter Kofoed Herbst fodbold – både som udøver og som tilskuer. Han har været træner for et børnehold i den lokale klub, og han følger med stor interesse Randers FC.

Real Madrid har også en plads i præstens hjerte, hvor han gerne tager til Santiago Bernabeu i Madrid for at se en god fodboldkamp.

Peter Kofoed Herbst er gift med Maria, som er skoleleder for en lokal friskole.

Han er far til tre børn, hvoraf de to ældste er gift, bosat i Aarhus og under uddannelse, og den yngste er hjemmeboende og går på Paderup Gymnasium.

En kirke i hverdagen

»Peter Kofoed Herbst brænder for den by, han lever og bor i. Det kommer til udtryk på mange parametre – blandt andet en længsel efter, at byens borgere må få kendskab til det glade budskab om Jesus, borgmester og byråd som en fast del af kirkebønnen, glæde og sorg alt efter, hvordan det går Randers FC,« siger tidligere formand for menighedsrådet i Kronjyllands Frimenighed, Rolf Weber.

En af Peter Kofoed Herbsts hovedbudskaber er, at kristne først og fremmest er kirke i hverdagen, hvor man møder mennesker i skolen, på arbejdet, i supermarkedet og i sportsklubben og ikke søndag formiddag. I kirken skal man – som han siger – have fyldt på til at leve hverdagen som kristen og til at leve det daglige liv med Gud, sådan at man er klar, når han har brug for en.

En af fødselarens mange gode egenskaber, fortæller Rolf Weber, er, at »han har klare og tydelige holdninger samtidig med, at han aldrig er fordømmende eller taler ned til andre mennesker. Derfor føler alle sig velkommen i Kronjyllands Frimenighed af en favnende, rummelig og kærlig præst.«