Ny indkørsel og udkørsel etableres ved Genbrugspladsen i Randers i den kommende tid.

KIAN JOHANSEN

Det bliver noget af en rejse, når du den kommende tid skal lade traileren læsse genbrug og affald af på genbrugspladsen på Ørneborgvej.

For indtil starten af 2023 arbejdes der på markante ændringer på grund af den nye havnevej, der bliver lagt henover en stor del af Ørneborgvejs eksisterende areal og på sigt rykker krydset på Grenåvej, så den bliver til et ægte firkløver, der binder Clausholmvej og den nye Havnevej sammen, i lige linje henover Grenåvej.

Fra midten af januar vil du skulle køre ind på genbrugspladsen via en ny indkørsel, der ligger længere mod nord på Ørneborgvej, hen mod Romalt Boulevard. Men bare rolig, den vil stadig føre dig ind på genbrugspladsen fra samme retning som før, så du vil ikke miste orienteringen når murbrokkerne og affaldstræet skal læsses af.

Den nye havnevej, der blandt andet går via en nyt kryds på Grenåvej og igennem store dele af Ørneborgvej, betyder at genbrugspladsen får en ny vej ind på Ørneborgvej, samt udkørsel via Romalt Boulevard. Skitsen er udarbejdet af Cowi til Randers Kommune

Nye vej ind og ud

Til gengæld skal du vænne dig til, at du inde på genbrugspladsen skal køre mod Romalt Boulevard via en ny udkørsel. Du skal hen forbi pladsen, hvor du kan aflevere haveaffald på den ene side og hvor du kan stille ting til genbrug på den anden side, så kommer den nye vej ud.

Så fremover kommer du ind via Ørneborgvej og ud via Romalt Boulevard, næsten lige over for Randers Affaldsterminal, forklarer Thomas Stampe Langballe, der er ingeniør i Randers Kommunes Veje og trafikafdeling.

I et stykke tid kan du både bruge Kristrup Engvej og Ørneborgvej for at komme ind til den nye indkørsel for at nå genbrugspladsen. Men når arbejdet med Havnevej er overstået, forventeligt i slutningen af 2023, så bliver Kristrup Engvej spærret for gennemgående trafik.

Så til den tid skal du køre ind fra det nye kryds på Grenåvej, køre på den nye havnevej og dreje mod højre tre gange , nærmest i en firkantet manøvre for at ramme den nye indkørsel ind til genbrugspladsen. Det kan du se på kortet eller et af dronebillederne.

Læg mærke til vejen der fører ud af billedet mod Romalt Boulevard. Det bliver udkørslen fra genbrugspladsen. Indkørslen på Ørneborgvej rykkes et under et par hundrede meter tættere på Romalt Boulevard, men du vil stadig komme ind på selve pldsen det samme sted. Foto Kenneth Stoll-Demant

Alle kolonihave-ejerne i kolonihavekvarteret Brødstedlund og de virksomheder der ligger bagved, får en ny vej ind via Grenåvej. Vejen er navngivet Kolonihavevej.

Byrådspolitiker Erik Bo Andersen fra Østbroen har postuleret, at borgerne vil komme til at betale for de nye adgangsveje via stigende takster på genbrug og affald.

Men det afviser Allan Asp Poulsen, der er sektionsleder i Randers Kommunes Affald & Genbrug.

»De nye veje til genbrugspladsen bliver betalt via de midler, der er afsat til den nye Havnevej og kommer ikke til at påvirke taksterne,« lyder det.