Maskinerne har forladt Doktoparkens bredder. Nu er Doktorparkens vand rent. Og helst uden andefodring.

Både vand og dyr er vendt tilbage til Doktorparkens Sø, der tidligere på året blev tørlagt for at Randers Kommune kunne lave en grundig oprensning af bunden. Dermed er der igen masser af liv både i og omkring søen i den populære park. Det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Oprensningen af Doktorparkens Sø har fundet sted i perioden september-december. Først blev søen tømt for vand og bunden renset. Herefter er vandet naturligt løbet tilbage igen, og siden midten af november har der været vand i søen. Det sidste arbejde med at renovere kanterne er afsluttet i december.

Slut med at fodre ænder

Årsagen til søens problemer skyldes i høj grad, at mange har forbundet turen i Doktorparken med fodring af søens mange ænder. Det tiltrak et stort antal og gjorde søen overbefolket, mens ekskrementer fra de mange ænder gjorde søen alt for næringsrig. Samtidig blev det brød, ænderne ikke spiste, til føde for knap så velkomne dyr, blandt andet rotter.

Derfor er der nu også opsat skilte ved søen, der opfodrer parkens gæster til at lade være med at fodre ænderne.

»Vi håber, at gæster fremover vil nyde udsigten til ænderne og undlade at fodre dem. Det vil give søen de bedste betingelser for at klare sig godt fremover. Brødet er heller ikke godt for ænderne, der har meget bedre af at finde deres mad selv,« siger Sigrid Stenkilde Lynæs, der er skov og landskabsingeniør i Randers Kommune.