Fra 4. til 17. januar er det muligt at kommentere på de ændringer, der er planlagt for en række busruter fra juni 2023. Midttrafik har oprettet en informationsside på midttrafik.dk, hvor kunderne hurtigt kan få et overblik over de ruter, der bliver ramt af besparelser eller på anden måde bliver ændret.

KIM SKOVRUP, DIN AVIS AARHUS

Økonomiske udfordringer, primært drevet af højere udgifter til brændstof, har tvunget Region Midtjylland og flere kommuner i regionen til at gennemføre besparelser i bustrafikken for at skabe bedre balance i budgettet for 2023.

Besparelserne vil især ramme de blå regionalbusser, der bliver finansieret af Region Midtjylland og gå bredt ud over regionale ruter på tværs af regionen. Også kommunernes lokalruter og bybusser bliver ramt i blandt andet Silkeborg, Herning og Viborg.

Midttrafik gennemfører en høring om de kommende besparelser på midttrafik.dk i perioden 4. til 17. januar.

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

Sådan bliver den kollektive trafik finansieret

Det er Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, der finansierer den kollektive trafik i Midtjylland. Billetindtægterne dækker cirka halvdelen af de udgifter, der går til at drive den kollektive trafik i Midtjylland. Finansieringsgraden varierer afhængig af antal kunder på den enkelte rute.

Regionen finansierer de blå regionalbusser, mens kommunerne finansierer bybusser og lokalruter.

Det er derfor Region Midtjylland og kommunerne, der beslutter besparelser og omlægninger af Midttrafiks busruter. Midttrafik er rådgiver i arbejdet med at finde besparelser og prioritere løsninger, hvor færrest mulige kunder bliver berørt.

Midttrafiks planchef Henrik Juul Vestergaard fortæller:

»Vi har selvfølgelig rådgivet kommuner og region om at lave besparelser, hvor det rammer færrest mulige kunder. I nogle områder er besparelserne dog så omfattende, at det vil medføre begrænsninger for en del af vores kunder. Andre områder bliver slet ikke ramt. Det er vigtigt for os at pointere, at Midttrafik – trods de planlagte besparelser – fortsat tilbyder et alternativ til bilernes trængsel og CO2-udledning langt de fleste steder i regionen.«

Høring på midttrafik.dk

På midttrafik.dk kan man hurtigt få et overblik over, hvilke ruter der er omfattet af besparelserne. Alle ændringer vil være beskrevet under den enkelte rute. Det er også her, at man fra 4. til 17. januar har mulighed for at komme med konkrete forbedringsforslag eller kommentere de planlagte ændringer af den enkelte rute.

Midttrafik sagsbehandler alle høringssvar og sikrer, at de indgår som en del af beslutningsgrundlaget, når kommuner og Region Midtjylland træffer endelig beslutning om de ændringer, der træder i kraft 25. juni 2023.