Sagen skal køre som forsikringssag, men selv hvis kommunen taber, så er pengene til udbedringerne sikret. Man vil nemlig ikke vente længere.

AF CECILIE BISGAARD

Et byggeri af et helt nyt klubhus i Stevnstrup til IF Alliancen, som delvist er betalt af kommunen, kan ikke godkendes på grund af konstruktionsfejl. Og projektets bygherrerådgiver gik konkurs i slutningen af maj – kort efter byggeriet var afsluttet.

Officielt blev klubhuset indviet i starten af april. Det blev dog ikke taget i brug med det samme, da man ventede på en ibrugtagningstilladelse. Denne skulle indhentes af bygherrerådgiveren Constructa A/S, der halvanden måned senere gik konkurs.

Da man efter konkursen lavede nye beregninger af klubhuset, viste det sig, at ”byggeriet ikke kan godkendes i dets nuværende form på grund af tidligere rådgivers konstruktionsfejl”. Det skriver forvaltningen i en indstilling til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Byggeriets nye bygherrerådgiver har vurderet, at det kommer til at koste 1,3 millioner kroner at bringe klubhuset i orden.

Kan ikke vente

Randers Kommune har derfor indbragt de 1,3 millioner kroner som sit krav i konkursboet efter Constructa A/S. Advokaterne, der fører sagen for kommunen, har dog vurderet, at på grund af størrelsen af de anmeldte krav fra andre kreditorer, så vil man ikke kunne få dækket sine omkostninger via konkursboet, skriver forvaltningen.

Derfor skal sagen i stedet køres som en forsikringssag.

FAKTA: Det nye klubhus

Den oprindelige byggesum på IF Alliancens nye klubhus i Stevnstrup var cirka 4,7 millioner kroner.

Klubben havde selv indsamlet cirka 1,86 millioner kroner gennem klubbens egne opsparede midler, lokal indsamling blandt borgere og lokale virksomheder og ekstern fundraising.

”Et klubhusbyggeri med så stor en lokal opbakning og bristede forventninger om at kunne tage bygningen i brug i 2022 tåler ikke yderligere unødig udsættelse af ibrugtagning,” skriver forvaltningen til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Men det mener den nye bygherrerådgiver ikke, at man kan vente på. Der er nemlig risiko for ”yderligere revnedannelse”, og derfor er det nødvendigt at ”igangsætte stabiliserende foranstaltninger”. Desuden har kommunen pligt til at sikre, at skaderne på klubhuset ikke bliver værre.

”Det vurderes derfor, at udbedringerne bør iværksættes snarest muligt. Det vil kunne ske så snart, der er finansiering af de 1,3 millioner kroner,” skriver forvaltningen til udvalget.

Derfor besluttede Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget på deres seneste møde at sætte 1,3 millioner kroner af til udbedringerne af det nye klubhus. Hvis ikke forsikringssagen falder ud til kommunens fordel, vil pengene blive taget fra kultur- og fritidsområdets overførte midler fra 2022.