VIA har fået lov til at etablere et nyt udbud af uddannelsen til bygningskonstruktør i Randers.

VIA søgte i september om lov til at etablere to nye uddannelser til henholdsvis professionsbachelor i protese- og ortoseteknologi i Horsens og et udbud i Randers af uddannelsen til bygningskonstruktør. Begge ansøgninger er netop blevet godkendt af den nye uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

»Vi er rigtig glade for de godkendelser, vi nu har fået,« siger Gitte Sommer Harrits, der som prorektor er den øverst ansvarlige for alle VIAs 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland, i en pressemeddelelse.

Hun fortæller også, at de første elever på den nye uddannelse kan se frem til at starte sommeren 2024. Der bliver et optag på 80 studerende årligt.

»Byggebranchen efterspørger flere udbudssteder for bygningskonstruktør-uddannelsen, og ligeledes er der politisk ønske om flere uddannelser uden for landets fire største byer. Begge dele kan vi fra VIAs side imødekomme med det nye udbud i Randers af bygningskonstruktør-uddannelsen,« siger Gitte Sommer Harrits.

Behovet for et fjerde udbudssted i Region Midtjylland for bygningskonstruktør-uddannelsen hænger desuden sammen med, at VIA har skullet reducere antallet af engelsksprogede studiepladser til bygningskonstruktør markant som følge af de politiske nedskæringer på internationale studiepladser. I forvejen uddanner VIA bygningskonstruktører i Aarhus, Horsens og Holstebro.

En andel af de studerende på den engelsksprogede bygningskonstruktør-uddannelse har altid været danskere. Forventningen er på den baggrund, at der kan blive fyldt endnu et dansk udbud af bygningskonstruktør-uddannelsen op, som altså bliver lagt i Randers.

ceb