KIAN JOHANSEN

Beboerlistens henvendelser er steget i antal fra 135 til 185. Stort alle andre partiers henvendelser er næsten halveret, mens Østbroen er stemplet ind med 89 spørgsmål i 2022.

En del af en byrådspolitikers værktøjskasse er, at du kan stille spørgsmål til forvaltningen og til de politiske udvalg.

Og det har Beboerlisten med Bjarne Overmark som eneste byrådsmedlem endnu en gang formået at gøre til en stor del af værktøjskassen.

Fra 2020 til 2022 er Beboerlistens henvendelser steget fra 135 til 185. Partiet Østbroen har stillet 89 spørgsmål og er derfor det parti, der stiller næstflest spørgsmål i 2022. Det viser en opgørelse, som forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde hvert år, og som netop er offentliggjort.

Antallet af spørgsmål og henvendelser til forvaltningen, byrådet og de enkelte politiske udvalg. Listen er udarbejdet af Randers Kommune. 11 henvendelser er ikke vist på Din Avis’ liste, da det er flere partier eller alle partier, der samlet har rettet henvendelse. De 11 henvendelser indgår dog i det totale tal. Grafik: Kian Johansen via Datawrapper

Hvis du nærlæser opgørelsen, opdager du, at samtlige byrådspartier, undtagen de to ovenstående partier, stort set har halveret antallet af deres spørgsmål. Især Velfærdslisten hugger til med et fald fra 125 i 2020 til 47 i 2022. Det sidste skyldes formentligt, at Velfærdslistens altoverskyggende politiske profil, Kasper Fuhr Christensen, tog orlov i februar 2022 og er blevet erstattet af den mindre erfarne Pernille Heibøll Sørensen.

Dobbelt spørgelyst

Det betyder reelt, at kun to partier går mod strømmen og stiller flere spørgsmål end alle de andre til sammen. Østbroen og Beboerlisten står for 274 spørgsmål, mens resten af byrådets ni partier tilsammen har stillet 202 spørgsmål.

Går du dybere ind i de opgjorte tal, så går tendensen igen i antallet af spørgsmål til forvaltningen. Her er det igen Beboerlisten, der er topscorer og går fra 40 spørgsmål i 2020 til 65 spørgsmål i 2022.

Østbroen følger godt med. 55 spørgsmål har partiet nået at stille i det første år, partiet har været valgt ind i byrådet. I alle andre partier spores en tilbagegang.

Denne måde at stille spørgsmål til forvaltningen er partiernes demokratiske ret til at få undersøgt og belyst forskellige sager. Det kan være alt fra en oplysning om, hvor mange socialt udsatte der findes i Randers, til spørgsmål om enkeltpersoners personsager.

Under et typisk byrådsmøde fylder de stillede spørgsmål, som partierne har rejst, næsten halvdelen af byrådets behandlingstid.