Af Leif Plauborg, formand for Randers Lærerforening

Den nye regering er tiltrådt, og den har rigeligt at se til, men desværre har den også haft tid til at lave et uhørt angreb på den danske model. Man vil fjerne store bededag og derved øge arbejdsbelastningen for den enkelte arbejdstager i Danmark.

At man angriber den danske model umiddelbart forud for de måske sværeste overenskomstforhandlinger i lang tid, øger kun risikoen for en storkonflikt, og det er ikke det, vi har behov for i øjeblikket.

Der er tale om et forslag, der har til formål at øge arbejdsudbuddet. Det betyder, at den enkelte skal arbejde flere timer, og derved skal der være færre ansatte til at løfte arbejdsopgaverne. En af konsekvenserne af dette er en øget arbejdsbelastning.

Det er et forslag uden kobling til virkeligheden, det er et forslag, hvor man vil tvinge danskerne til at arbejde mere i en tid, hvor flere kalder på mere frihed og bedre balance mellem arbejde og fritid.

Reelt betyder forslaget, at der i folkeskolen er en risiko for, at der bliver færre lærere til at løfte opgaverne. Det er den helt forkerte vej at gå. En ekstra arbejdsdag pr. lærer betyder, at der på en folkeskole i Randers Kommune vil blive yderligere 10-60 ekstra arbejdsdage til rådighed på et år. Skal der ikke være en større lønudgift skal der reduceres tilsvarende i arbejdstid for de ansatte lærere (eller antal ansatte), hvilket betyder, at alle ansatte skal løfte en lidt større opgave på alle skoledage.

Folkeskolen har ikke brug for endnu mere fortravlede lærere og børnehaveklasseledere, der skal løbe stærkere og stærkere -tværtimod er der behov for mere ro og større overskud hos personalet til gavn for eleverne.

En yderligere belastning af lærere med flere vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten af det udførte arbejde og have negative konsekvenser for elevernes udbytte af undervisningen.

Alternativt – såfremt man ikke ønsker at nedsætte kvaliteten af det udførte arbejde – får man bare en større lønudgift – og det er vel næppe det, man ønsker?