Krydsene ved Havnegade er flyttet og lavet trafiksikre til cyklister og fodgængere. Men bruger vi det som det er tænkt?

KIAN JOHANSEN

Din Avis har taget cyklen og sammen med projektlederen fra Randers Kommune indvier vi de nye løsninger for cyklisterne på Havnegade. Vi tester ved selvsyn om det virkelig er blevet mere sikkert for cyklisterne og de gående, som kommunen har lovet. Og om det virker logisk.

Vi starter med konklusionen.

»Nu har vi cyklet rundt en times tid. Får det her dig til at overveje nogle steder, hvor det kan gøres bedre?« spørger jeg Thomas Langballe, der er projektleder i Randers Kommune.

»Hvis jeg siger det, så skriver du det bare,« lyder det smilende.

»Det har været en god tur og godt at se, at det er i funktion. Der er måske nogle mindre ting vi skal kigge på, men hvis du følger logikken i det vi har bygget op, så har vi helt klart skabt et bedre kryds med en bedre afvikling af trafikken for de bløde trafikanter,« kommer det opfølgende.

De har arbejdet sammen om at omdanne Havnegade til et mere cykelsikkert område at passere. Arbejdet er ikke slut, nu skal der optimeres på lyssignaler og trafikafvikling, fortæller Thomas Langballe, projektleder i Randers Kommune og Mikkel Færgemand, der er projektleder hos Cowi. Foto: Kian Johansen 

Det er for de bløde

Følg logikken, når vi cykler videre.

En halv time før, har Mikkel Færgemand, der er projektleder fra Cowi tændt for de nye lyssignaler. De kommende måneder skal der tilrettes på tiderne i lyssignalerne og indtastes data i computerne for at optimere trafikken i området. Der vil helt sikkert være misforståelser og mindre gener, mens alle vænner sig til Havnegades nye udformning.

»Det er vigtigt at sige, at det her er for at gøre det mere sikkert for de gående og cyklisterne,« pointerer de to projektledere.

»Vi kan måske optimere bilisternes flow over Randersbro og Havnegade med fem procent med den her løsning, men dem der vinder mest, er busserne og de bløde trafikanter,« siger Mikkel Færgemand.

Min egen konklusion er, at det tydeligvis tager tid for alle trafikanter at vænne sig til det nye anlæg, der starter med en dobbeltrettet cykelsti fra Odinsgade overfor Randers Regnskov.

Vi tog på cykeltur med projektleder Thomas Langballe fra Randers Kommune. Velkommen til en ny, dobbeltrettet cykelsti langs Tørvebryggen. Nu kan du cykle på cykelsti fra midtbyen og ud til banegården. Foto: Kian Johansen 

Godt for cyklisterne

Lad os starte resten af artiklen lige der, fra Odinsgade, ud for Kommunens bygninger.

Langs Tørvebryggen cykler både Thomas Langballe og jeg uhindret ind mod centrum og når ind til kanten af SCS-huset.

Hajtænder i asfalten viser, at vi skal stoppe. Før passerede busser og biler tværs over passagen over mod gangbroen. Nu er det kun gående og cyklerne der skal passere hinanden.

Her stopper den dobbeltrettede cykelsti og du skal vælge at dreje enten ind mod byen og Trangstræde, eller passere Havnegade for enten at køre over gang-og cykelbroen mod Vorup og Kristrup, eller dreje mod Dronningborg på cykelstien på højre side af Havnegade.

Det ser ud til at virke. Cyklisterne stopper hjemmevant ved lyssignalet og afventer grønt. Bilerne kører på Havnegade i et fint tempo her lidt over middag og cyklerne venter kort tid for at komme over.

Den nye passage for gående og cyklister ved Havnegade fik ros af flere forbipasserende. Journalisten fra Din Avis foretrækker et bredere kryds, så alle kan komme rundt. Det er mere trafiksikkert, hvis man tager farten af, lyder svaret fra projektleder Thomas Langballe (på sort cykel). Foto: Kian Johansen 

Blåt skilt, dårlig retning

Mens vi står der, kommer en cyklist upåvirket trillende på cykelstien på den nordlige side af Havnegade og vender snuden mod Kristrup. Han er kommet fra det nye lyskryds 70 meter længere henne. Et blåt skilt viser, at du faktisk også må køre ligeud på cykelstien, i den forkerte side af Havnegade.

»Det skal vi have ændret,« lyder det rapt.

»Efter min smag er der meget lidt plads i det nye cykelkryds. Der er ikke meget plads til at dreje og hvis to cyklister passer hinanden samtidig, og den ene skal dreje, så er det trangt,« siger jeg til Thomas Langballe.

»Det er godkendt af trafikmyndighederne og vi følger de gængse krav for størrelsen af sådanne cykelstier, desuden er det mere trafiksikkert, at man ikke kan komme i alt for høj fart og dreje,« lyder det fra Thomas Langballe, mens han hilser på en cyklist, der lytter med.

Søren Christensen bor selv tæt på Havnegade og er glad for løsningen over Havnegade. Her roser han Mikkel Færgemand, der er projektleder fra Cowi (gul vest) og Thomas Langballe, der er projektleder i Randers Kommune. Foto: Kian Johansen

Sædvanligt Randers-brok

Søren Christensen bor i nærheden og cykler hver dag over Havnegade. Han glæder sig til, at tage det i brug.

»Stor ros. Det er klart blevet meget bedre. Der skal nok komme det sædvanlige Randers-brok. Der er få ting der ikke virker logiske, men alt i alt er det her en stor forbedring for alle,« smiler han.

Vi cykler over krydset og stopper for en stund og kigger på området ved gangbroen. Stien er rettet ud i forhold til tidligere og nu er der en del parkeringspladser foran Streetfood.

»Her kan du parkere og gå over krydset for cyklister og gående og nå ind i byen,« lyder det.

»Er det jer der har lavet det her, tak for det,« når en kvindelig cyklist at sige, før hun passerer os.

Du skal tænke lidt anderledes, når du skal cykle ved Havnegade. Thomas Langballe håber, at logikken snart vil gå op for de fleste. Foto: Kian Johansen

Havnens tiltrækning

Vi fortsætter ad Havnegade i højre side med Havnekontoret til højre for os.

»Hov, der cykler da én inde på havnearealet, se

Jeg ser en cykel komme langs havnekanten fra Dronningekajen og dreje ind mod havnekontoret. En del cyklister har åbenbart ikke opdaget, at Randers Kommune har bygget sikre cykelstier og flyttet et kryds 70 meter for over 11 millioner kroner.

»Hvad, hvor? Det kan jeg ikke se,« lyder det med humor og smil fra Thomas Langballe, der som projektleder i Randers Kommune har været med til at udforme den nye version af Havnegade.

»Helt ærligt. Der vil altid være nogle cyklister og fodgængere, der ikke bruger det vi etablerer, som det er tænkt. Det er svært at tage højde for. Og det er heller ikke tanken, at du som cyklist skal køre mod syd eller nord i det nye lyskryds ved busterminalen, du skal hen til det nye sikre lyskryds ved gangbroen,« lyder svaret.

Thomas Langballe ved det nye kryds. Her må han kun køre ligeud, ikke dreje til venstre ind mod havnen. Foto: Kian Johansen

Flere cyklister og knallerter kører ind på havnens område og kører bagom Havnekontoret for at nå gang-og cykelbroen mod Kristrup og Vorup. Der ses mange varianter af ruten omkring Havnekontoret. Folk fra Dronningborgsiden og Toldbodgade tager den lige vej, for at undgå lyskrydset Toldbodgade og Havnegade.

Du skal cykle over lyskrydset ved Toldbodgade og Havnegade og dreje ved parkeringshuset og så køre mod det nye kryds for bløde trafikanter, fortæller Thomas Langballe.

Signalerne i det tidligere kryds mellem Østervold og havnearealet er droppet. Nu må du selv finde vej over, når trafikken stilner af. Cyklisten på billedet kører korrekt over den ensrettede cykelpassage. Du skal jo cykle i højre side langs Havnegade i begge retninger. Foto: Kian Johansen 

Ensrettet ved Østervold

Vi fortsætter og når ud til passagen ved skulpturen Red Fall ved Østervold.

Lyssignalerne for gående og cyklister er sløjfet. Her må du kigge dig for og følge trafikken, hvis du vil over. Men det er tænkt som ensrettet for cyklister. Du har jo ikke noget at gøre på havnesiden som cyklist eller gående, hvis du skal finde gang-og cykelbroen, lyder logikken.

»Som gående må du gå begge veje, men vi foretrækker, at du bruger passagerovergangen ved det nye lyskryds, eller overgangen for de bløde trafikanter ved SCS-huset,« lyder logikken.

Kommer du cyklende fra Østervold eller Parkeringshuset og har retning mod gang-og cykelbroen, så er meningen at du fortsætter ligeud, indtil du når det nye sikre lyskryds ved SCS-huset.

Der er smil og tommelfingeren opad fra denne buschauffør. Foto: Kian Johansen 

Havnen og busterminalen er ikke cykelsti

Vi vender snuden mod det nye lyskryds, der sender busserne ud på Havnegade.

Jeg tæller seks-syv busser der i et glidende hug når over for grønt inde fra busterminalen og de forsvinder mod vest, de fleste over Randersbro.

»Det virker, det var især dét vi ville skabe, uhindret adgang for busserne ind og ud af busterminalen og samtidig sørge for, at de farlige situationer i det gamle kryds ikke opstår længere,« siger Thomas Langballe og ser lidt stolt ud.

Han påpeger endnu en gang, at cyklister ikke har noget at gøre hverken i nordlig eller sydlig retning i det nyetablerede lyskryds for biler og busser. Kun via de øst-vest-vendte cykelstier.

»Du har ikke noget at gøre på havnen eller inde på busterminalen som cyklist. Så må du længere hen.«

Vi slutter i vores tur rundt i den nye version af Havnegade.

»Det virker, det var især dét vi ville skabe, uhindret adgang for busserne ind og ud af busterminalen og samtidig sørge for, at de farlige situationer i det gamle kryds ikke opstår længere,« siger Thomas Langballe og ser lidt stolt ud. Foto: Kian Johansen 

Slutningen bliver som begyndelsen

»Nu har vi cyklet rundt en times tid. Får det her dig til at overveje nogle steder, hvor det kan gøres bedre?« spørger jeg Thomas Langballe, der er projektleder i Randers Kommune.

»Hvis jeg siger det, så skriver du det bare,« lyder det smilende.

»Det har været en god tur og godt at se, at det er i funktion. Der er måske nogle mindre ting vi skal kigge på, men hvis du følger logikken i det vi har bygget op, så har vi helt klart skabt et bedre kryds med en bedre afvikling af trafikken for de bløde trafikanter,« kommer det.