I Randersegnens LandboUngdom var der kamp om pladserne, da der var valg til bestyrelsen ved Generalforsamlingen, fremgår det af en pressemeddelelse fra foreningen.

»Det er første gang i mange år, at vi har haft kampvalg til bestyrelsen,« fortæller i pressemeddelelsen Martin L. Andersen, som selv blev genvalgt som formand, og nu starter på sin tredje periode som formand.

I årets løb har der været adskillige spændende aktiviteter i Randersegnens LandboUngdom både netværksskabende, faglige og sociale for eksempel madlavning, virksomhedsbesøg, julefrokost, traktortræk og sommerfest.

Den største aktivitet er traktortrækket i Linde, som sidste år havde 5000 tilskuere. Derfor kræves der mange frivillige på dagen, som hvert år er pinsesøndag. Traktortrækket generer et overskud, som kommer alle medlemmerne til gode i form af et tilskud til deltagerbetalingen for de aktiviteter, der koster noget.

Medlemstallet i Randersegnens LandboUngdom er steget fra 98 til 128 medlemmer i løbet af 2022. Efter Covid-19 har de unge brug for at dyrke fællesskabet og det sociale netværk, og det kan de i LandboUngdom. Til generalforsamlingen beder de deres medlemmer om at skrive deres ønsker til aktiviteter på en liste, hvorefter bestyrelsen vælger nogle af de mange forslag, så aktiviteterne afspejler medlemmernes interesser.

Det kommende arrangement er en halvdagstur sydpå 25. februar.