Vibeke Asmussen Frank er pr. 1. februar 2023 tiltrådt som forskningsleder i Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund ved VIA University College. Hun kommer fra en stilling som professor ved Aarhus Universitet.

Efter otte år som professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet har Vibeke Asmussen Frank fra 1. februar 2023 skiftet til en stilling som forskningsleder med særlige opgaver ved Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund (FLOS), der er et af de syv forskningscentre ved VIA University College, fremgår det af en pressemeddelelse fra VIA.

Centret har base i Aarhus, men gennemfører også forskningsaktiviteter i de øvrige 10 byer i Region Midtjylland, som VIA har til huse i – nemlig Randers, Grenaa, Horsens, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum.

VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund omfatter pt. fire praksisrettede forskningsprogrammer: Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde, Program for organisation, koordination og borgerinddragelse, Program for ledelse og organisationsudvikling og Program for samfund og mangfoldighed.

Desuden er centret i gang med at udvikle et nyt program for socialfaglig forskning inden for fx handicap, udsathed og socialpsykiatri.

56-årige Vibeke Asmussen Frank har både en kandidatgrad og en ph.d. i antropologi fra Aarhus Universitet. I løbet af karrieren har hun stået i spidsen for en lang række nationale og internationale forskningsprojekter, udarbejdet en mængde videnskabelige artikler og rapporter, etableret et omfattende fagligt netværk, deltaget i et stort antal råd og udvalg og sikret ekstern finansiering til mange forskningsprojekter og har desuden erfaring med undervisning på Aarhus Universitet, ligesom hun er vant til at optræde som ekspert i medierne.

Ved Center for Rusmiddelforskning har Vibeke Asmussen Frank især bedrevet forskning med fokus på sociale og samfundsmæssige udfordringer, som vedrører rusmiddelbrug og rusmiddelbrugere.

Hos VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund kommer Vibeke Asmussen Frank i berøring med flere velfærdsområder med fokus på blandt andet socialt og socialpædagogisk arbejde, borgerinddragelse, inklusion af marginaliserede grupper, ledelse af velfærdsprofessionelle samt samskabelse mellem organisationer i offentligt og privat regi såvel som i civilsamfundet.

Forskningen er praksisrettet med en målsætning om at gøre en mærkbar forskel for at understøtte social- og samfundsfaglige uddannelser, professioner og praksisser.

I jobbet som forskningsleder med særlige opgaver får Vibeke Asmussen Frank internt en nøglerolle som forskningsfagligt bindeled på tværs af FLOS’ forskningsprogrammer.

Vibeke Asmussen Frank bor privat i Aarhus sammen med sin datter på 19 år.