Af Søren Christensen, Storegade 13, Randers

Sagaen om Valsemøllen ligner alt for godt andre historier om ”bevaringsværdige” ruiner i Randers.

Ejendomme, der for længe siden havde deres storhedstid og var god reklame for Randers by, er nu skampletter på de mest centrale adresser i Randers.

Det kan skyldes ejernes manglende vilje eller mangel på økonomi til at restaurere ejendommene. En kombination af begge dele er vel nærliggende.

Heldigvis undgås, at Handskefabrikken kommer i det samme dårlige selskab!

Kommunen har i 2022 bekostet et skitseforslag til, hvordan Valsemøllen kan bevares. Så der opnås både formål og bæredygtig økonomi med overtagelse/istandsættelse af ejendommen, og cirka 20 nye city-lejligheder.

Ejerne af komplekset der, udover Niels Brocks Gade 1, også består af Frikirke-ruinen mellem Niels Brocks Gade og Niels Ebbesens Gade, har senest tilkendegivet interesse i, enten at få nedrivningstilladelse til det hele eller lade Randers Kommune overtage.

Jeg synes, Randers Kommune skal give ejerne, der tydeligt gerne vil have en hurtig afgørelse, et rimeligt tilbud på aktuelle markedsvilkår.

Så byen i eget regi kan få den grimme bygning istandsat. Og/eller videreformidlet til anden seriøs interessent.

Sagen minder alt for meget om Von Hatten Hus, hvor den tidligere ejer også var meget optimistisk med sin salgspris, inden man efter flere års yderligere forfald af ejendommen endelig valgte at sælge til Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune. Von Hatten er nu restaureret med et rigtig flot resultat og er atter en bygning, Randers kan være stolte af – selvom bygningen er lidt gemt udenfor City.

Lad os få selve Valsemøllen tilbage i fordums stolthed – men indrettet med cirka 20 nutidige boliger i en historisk ejendom. De gode mennesker i Bevaringsudvalget med videre bør huske på, at både realistisk formål og – især – økonomi må være tilstede, hvis gamle bygninger skal bevares. Uden begge betingelser er det bare grimme ruiner fra fortiden, der er ligegyldige for alle andre end de absolutte nostalgikere uden realitetssans.

Frikirke-øjebæen skal selvfølgelig fjernes. I det område kunne passende laves et antal p-pladser/grønt område.