Erik Bo Andersen, Byrådsmedlem for Østbroen

I Østbroen vil vi gerne pointere, at alle menneskeliv er lige meget værd.

En byrådsdebat i Randers Byråd kan være temmelig uforudsigelig, og det kom da til fuldt skue i mandags, da byrådet skulle vedtage en sundhedspolitik i sag nr. 40. For her brillerede Daniel Madié fra Konservative, der selvfølgelig, og fuld respekt for det, kan have helt sin egen personlige holdning til prioritet af liv.

Daniels holdning om, at fordi man er gammel, så er et menneskeliv mindre værd, den var helt ny. For han siger og mener, at ældre har jo levet et langt liv.

Er det en personlig holdning eller en Konservativ holdning, at der må prioriteres, og at prioritering af midler måles op imod dåbsattesten? Det er bare ærgerligt at blive gammel!

Jeg synes næsten, man skulle gå ind og se debatten om sag nr. 40 Sundhedspolitik.

Jeg vil gerne fastslå, at for os i listen Østbroen er alle liv lige vigtige, og vi tager skarp afstand fra Konservatives Daniel Madiés holdning om, at menneskeliv skal prioriteres på denne måde, at jo ældre vi bliver, jo mindre bliver vores liv noget værd.

Vi bakker i Østbroen op om det danske sundhedsvæsen, der tager hånd om netop dig, uanset dåbsattest.

Selve politikken og retoriske fejl:

Østbroen havde nogle retoriske rettelser til politikken, om hvad en kronisk sygdom er, og vi havde endda henvist til Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside, samt en åbenlys retorisk fejl, hvor et simpelt ord som foruden manglede, og som ville gøre hele konteksten klar og forståeligt, således at ord som fedme, søvn og så videre ikke var defineret som en kronisk sygdom, men i stedet stod klart og tydeligt beskrevet som yderligere fokusområder og tiltag, som udvalget havde fokus på.

Men ak nej. Trods de åbenlyse retoriske fejl, så ville byrådsflertallet, måske fordi det blev fremført af Østbroen, ikke ændre de definitionsfejl på en kronisk sygdom indskrevet i politikken i en fodnote på side 5, som er i strid med Sundhedsstyrelsens beskrivelse af en kronisk sygdom, eller ændre et simpelt ord for, at politikken og udvalgets fokusområder til at stå klare og tydelige.

I Østbroen er vi dem, de andre ikke vil lege med, og vi tager det med et smil, for borgerne kan tydeligt se, hvad der foregår.

Må enhver forblive sund og rask, og må enhver, der har behov for hjælp, få den ubetinget, så man kan få et respektfuld og værdigt liv, lige fra vugge til grav.