Der er dog andre distrikter, der kan komme til at mangle pladser, hvis bare få børn mere end ventet skal starte i vuggestue eller dagpleje.

AF CECILIE BISGAARD

Det har virkelig gjort en forskel for kapaciteten på børnepasningsområdet, at de ældste børnehavebørn er startet i førskole. Det viser en ny orientering, som forvaltningen har lavet til Børne- og Familieudvalget. De flyttede førskolebørn har nemlig gjort plads til flere børnehavebørn, og det letter også presset på vuggestuerne og dagplejerne.

Af orienteringen kan man se, at der faktisk kun er udfordringer i et enkelt distrikt 1. april. I pasningsdistriktet, der dækker den sydøstlige del af Randers Kommune, er der nemlig seks pladser for lidt til børn i alderen nul til to år.

Randers Kommune har tidligere på grund af mangel på pasningspladser besluttet, at hvis der ikke er pladser nok i det distrikt, som man bor i, kan man blive tilbudt en plads så tæt på hjemmet som muligt i et af de andre distrikter. Og da der i alt er 31 ledige pladser i de fire andre pasningsdistrikter 1. april, er det intet problem at finde ledige pladser til de seks børn, der kommer ”i overskud” i Pasningsdistrikt Sydøst.

Så snart der bliver ledige pladser i vuggestuer eller hos dagplejere, vil de pågældende børn, der har fået plads uden for deres hjemdistrikt, blive tilbudt de pladser.

Her er presset størst

Både 1. maj og 1. juni er der ingen problemer med at finde plads til alle de nul- til toårige i deres hjemdistrikter. Der er ifølge orienteringen pladser nok til alle. Et sted, hvor man dog kan risikere at komme i knibe, er i Pasningsdistrikt Nordvest, hvor der 1. maj er nul ledige pladser. Der er altså ikke pladsunderskud, men det kan der komme, hvis Randers Kommunes pladsanvisning pludselig skal finde plads til bare et barn mere end ventet i det distrikt.

Også i Pasningsdistrikt Sydøst kan der risikere at komme udfordringer 1. maj. Der er nemlig kun én ledig plads. Men der er stadig mange ledige pladser i de andre distrikter, så det bliver ikke en udfordring at finde institutionspladser til alle.

Allerede 1. juni er der væsentligt flere institutionspladser til de nul- til toårige, og igen er det kun Pasningsdistrikt Sydøst, der kan risikere at blive presset. Her er to ledige pladser.

God plads til de ældste

På tre-til-fem-års-området kan man i høj grad se effekten af førskolebørnenes flytning. Der er langt over 100 ledige pladser i fire ud af fem distrikter både 1. april, 1. maj og 1. juni.

I det sidste distrikt – Pasningsdistrikt Midt – er der også rigeligt med ledige pladser. 1. juni, hvor der er færrest ledige pladser, har man stadig 72 institutionspladser til rådighed.

De ledige pladser bliver stille og roligt fyldt op over året, når flere og flere børn starter i børnehave.