Priserne bliver ved med at stige, og samtidig kommer der flere og flere sager, der alle koster over en million kroner.

AF CECILIE BISGAARD

Antallet af særligt dyre enkeltsager bliver ved med at stige. Faktisk ret meget. Særligt dyre enkeltsager er sager, der hører under socialområdet i Randers Kommune, og som koster over en million kroner.

I februar blev Socialudvalget orienteret om, at antallet af sager ville overstige deres prognose for året. På det tidspunkt var meldingen, at antallet af særligt dyre enkeltsager var 169. Nu er det tal steget til 176. Det viser en opgørelse, som forvaltningen har lavet til udvalgets møde i marts.

Man forventer, at de 176 sager kommer til at koste kommunen 278,3 millioner kroner, og det er 30 millioner kroner mere, end man på forhånd forventede, at udgifterne for 2023 skulle løbe op i.

*Data for 2023 er baseret på tal fra 24. februar med forbehold for til- og afgang resten af året. Tabel: Randers Kommune

Til sammenligning var der i 2018 100 særligt dyre enkeltsager i Randers Kommune, så der er sket en stigning på 76 procent på fem år. Dengang kostede de 100 sager i gennemsnit 1,4 millioner kroner. I år er forventningen, at sagerne i gennemsnit vil koste 1,6 millioner kroner.

Så ikke nok med, at der kommer flere sager år for år, så bliver hver sag også dyrere og dyrere for kommunen. Tilbage i 2017 var der ingen sager, der kostede mere end to millioner kroner. I år er der 27.

Stor oparbejdet gæld

Ifølge orienteringen presser prisstigningerne på særligt dyre enkeltsager i den grad socialområdet

”Der er som følge heraf oparbejdet en gæld på området, som primo 2023 udgør 87,5 millioner kroner,” står der blandt andet.

Man har forsøgt at imødekomme prisstigningerne ved at gennemføre tre investeringsmodeller og en økonomisk handleplan. Men selvom de tiltag er sat i værk, er det slet ikke nok, skriver forvaltningen.

Udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil fortsætte med at stige i de kommende år, men investeringsmodellerne og handleplanen ”forventes at bidrage til at afbøde den forventede udgiftsstigning med cirka 60 millioner kroner i 2027”.