Lige nu stopper det kommunale kriminalpræventive arbejde for unge (SSP), når de fylder 18 år. Altså nærmest fra den ene dag til den anden. Det vil man gerne lave om på, og derfor har Randers Kommunes direktion godkendt et nyt initiativ, de kalder SSP+.

Det skriver forvaltningen i en orientering til Børne- og Familieudvalget. SSP står for skole, socialforvaltning og politi, og SSP+ kommer til at være en forlængelse af den nuværende SSP-indsats for børn og unge under 18 år.

SSP+ vil fokusere på de 18- til 30-årige, der har ”begået gentagen kriminalitet eller er i risiko for dette”.
Formålet er at fortsætte det forebyggende eller motiverende arbejde, der skal få de unge til at forlade deres kriminelle løbebane.

Både politiet og Kriminalforsorgen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til det nye initiativ.

ceb