Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Det skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Midlerne kommer fra Lokalforeningspuljen, og man kan søge om op til 40.000 kroner.

Der kan søges om støtte til materialer og faciliteter, der understøtter foreningens daglige virke og eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv, og så kan der søges støtte til projekter, der udvider eller udvikler foreningens arbejde med friluftsliv. Det kan for eksempel være nye aktiviteter og målgrupper eller en øget synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet.

Ansøgningsfristen er 22. maj.